AfterCare – následná péče o investory

Spokojenost českých i zahraničních investorů s podnikatelským prostředím se prostřednictvím expanzí výrob s vysokou přidanou hodnotou a zakládání technologických, R&D či BSS center přímo promítá do růstu české ekonomiky a zvyšování její konkurenceschopnosti. S uskutečněním investice proto podpora CzechInvestu nekončí.

Následná péče o investory zahrnuje širokou škálu činností. Nejčastější formy podpory podnikání investorů naleznete níže; snažíme se ovšem přizpůsobit naši podporu individuálním potřebám konkrétního investora. Veškeré naše služby jsou samožřejmě zdarma.

  • podpora expanzí, reinvestic, rozvoje výzkumu
  • pomoc s hledáním vhodných průmyslových zón a podnikatelských nemovitostí
  • poradenství ohledně čerpání investičních pobídek a spolufinancování projektů ze strukturálních fondů EU
  • vyhledání dodavatelů v daném regionu
  • podpora v oblasti lidských zdrojů
  • rozvoj spolupráce investorů se středními, vyššími odbornými a vysokými školami
  • zprostředkování vyjednávání s místní samosprávou, státní správou a veřejnými institucemi
  • předkládání návrhů investorů na změny české legislativy Vládě ČR a kultivace českého podnikatelského prostředí
  • organizace odborných seminářů, pracovních snídaní s vrcholnými představiteli státní správy, diskusních kulatých stolů a společenských akcí

Kontakty na oddělení AfterCare:

Telefon: +420 296 342 483, afc@czechinvest.org

Ivan Dzido, Head of AfterCare Section, ivan.dzido@czechinvest.org

Roman Ruffer, Project manager for manufacturing projects – roman.ruffer@czechinvest.org

Lucie Říhová, Project manager for manufacturing projects and for visa affairs - lucie.rihova@czechinvest.org                                                                                         

Klára Černá, Project manager for IT and shared services and for visa affairs – klara.cerna@czechinvest.org

Bohdan Malaniuk, Project manager for manufacturing projects, bohdan.malaniuk@czechinvest.org

Petr Honka, Specialist – Residence Permits – petr.honka@czechinvest.org