Alternativní formy financování

  • Jste inovativní firma v počáteční či růstové fázi podnikání?
  • Máte zajímavý projekt, ale nezískali jste dotaci ze strukturálních fondů?
  • Hledáte více informací o dalších možnostech financování vašeho projektu?

Pokud ANO, využijte nových finančních nástrojů a služeb.

Business angelsVenture kapitálMikrofinancováníDluhové financováníFinanční fóra pro malé a střední podnikyInvestiční fóra pro malé a střední podnikyZdroje informacíBankovní kulaté stolyInkubátoryInovativní podnik v počáteční a růstové fázi podnikání

Schéma alternativních forem financování. Pro více informací klikněte na odkazy.

Jaké jsou možné zdroje financování vašeho projektu?

K nejpoužívanějším způsobům patří dluhové financování, kam můžeme zařadit bankovní úvěry, leasing, factoring. Další možností je mikrofinancování, kde se jedná o nabídku specializovaných  institucí v podobě zvýhodněných malých  půjček a záruk. Méně známou alternativou je pro podnikatele financování prostřednictvím venture kapitálu nebo business angels investice představující vstup kapitálu investora do podniku.

A kde se o tom dozvědět více?

Agentura CzechInvest pořádá  již od roku 2005 Finanční fóra pro malé a střední podniky s cílem ukázat účastníkům různé alternativní cesty k financování. Na Finanční fóra bude navazovat Investiční fórum pro malé a střední podniky, kde bude dána příležitost vybraným podnikům představit svůj podnikatelský projekt přítomným investorům, kteří projekt vyhodnotí a mohou nabídnout možný způsob jeho profinancování. Dále se podnikatelé mohou zúčastnit specializovaných seminářů a přečíst si publikace týkající se této problematiky.

Součástí aktivit CzechInvestu jsou také Bankovní kulaté stoly, kde se setkávají představitelé finančních institucí, investoři a ostatní subjekty ovlivňující nabídku financování pro podnikatele.

Využijte služeb podnikatelských inkubátorů

Pomoc při vzniku a rozvoji podniků může nabídnout i podnikatelský inkubátor. Inkubátor není institucí poskytující finanční prostředky přímo. Inkubátor vytváří potřebné zázemí pro zasídlení začínajících firem s dobrým nápadem.