Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

Fórum výzkumu a inovací aneb Regionem za výzkumem

Událost

Fórum výzkumu a inovací aneb Regionem za výzkumem

2017-05-11 02:00:00 2017-05-11 01:59:59 Europe/Prague Fórum výzkumu a inovací aneb Regionem za výzkumem Hradec Králové test@czechinvest.cz
11 kvě. 2017
02:00 - 01:59
Hradec Králové

Hradec Králové

Královéhradecký kraj, Centrum investic, rozvoje a inovací ve spolupráci s regionální pobočkou Agentury CzechInvest pro Královéhradecký kraj, si Vás dovolují pozvat na FÓRUM VÝZKUMU A INOVACÍ aneb Regionem za výzkumem.
Záštitu nad touto akcí převzal hejtman Královéhradeckého kraje pan PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Cílem akce je ukázat příklady úspěšné výzkumné kooperace vysokých škol a firem v regionu v návaznosti na domény RIS3 strategie. Panelová diskuse se zaměří na příklady realizovaných projektů a možnosti posílení další spolupráce výzkumných organizací a firem. Dále budou představeny dotační možnosti Technologické agentury ČR, mezinárodního programu Horizont 2020, krajských asistenčních RIS3 voucherů a průběžné výstupy projektu Smart akcelerátor Královéhradeckého kraje.
Účast na akci je bezplatná. Závaznou registraci je možné učinit nejpozději do 10.května 2017 na stránkách https://www.proinovace.cz