Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

Novinky

V Plzni vzniká výzkumné centrum Centem

Podporu získalo z evropských fondů.

02.01.2012
V Plzni vzniká výzkumné centrum Centem

Vývoj fotovoltaických článků II. generace, laserové technologie nebo polymerní kompozity – to jsou oblasti, kterými se bude zabývat nové výzkumné centrum CENTEM, které vzniká při vysokoškolském ústavu Nové technologie – výzkumné centrum Západočeské univerzity v Plzni (NTC ZČU). Výstavbu centra podpořil Operační program Výzkum a vývoj pro inovace 324 miliony korun. Celkově vyjde na 442 milionů korun. NTC ZČU spolupracuje s agenturou CzechInvest.

„Výzkumné centrum Západočeské univerzity v Plzni má všechny předpoklady pro to, aby se stalo výzkumným centrem světové úrovně. V kvalitě přístrojového vybavení může už nyní směle konkurovat významným laboratořím v Japonsku nebo USA,“ říká generální ředitel agentury CzechInvest Miroslav Křížek a dodává: „Přesně takové projekty v České republice potřebujeme, protože podporují inovativní úsilí firem a zvyšují konkurenceschopnost naší země.“

„Cílem našeho centra je vytvoření silné výzkumné instituce, která bude vybavena moderní přístrojovou technikou pro potřeby průmyslových a výzkumných subjektů v regionu i mimo něj,“ vysvětluje ředitel NTC ZČU Miroslav Holeček. „Nově se chceme zabývat i oblastí chemie. Na Západočeské univerzitě fakulta zaměřená na chemii není, a proto jsme navázali spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v oblasti rozvoje chemie pro materiálový výzkum,“ doplňuje Miroslav Holeček.

Mezi dlouhodobě rozvíjené klíčové kompetence NTC ZČU lze zařadit počítačové modelování systémů s respektováním struktury vedoucí na silně nelineární a sdružené úlohy. Dále je to výzkum chování materiálů a diagnostika jejich charakteristických vlastností s cílem predikce jejich chování. Mezi novými klíčovými aktivitami dominují výzkum chování, tvorba nových materiálů (materiály na bázi křemíku, polymerní struktury, kompozity, tenkovrstvé materiály) a jejich využití ve fotovoltaice, mikrosystémové technice, stavebnictví, strojírenství a energetice.

Projekt CENTEM podstatně rozšiřuje možnosti analýz struktury a vlastností materiálů od nanoúrovně až po makroskopické vlastnosti. Projekt znamená posun v kvalitě přístrojů na špičkovou evropskou až světovou úroveň. Jde například o speciální mikroskopy, spektrometry či difraktometry. NTC ZČU nabízí vývoj nových technologií firmám. Typickým příkladem jsou laserové technologie. Silnou stránkou výzkumného centra jsou rovněž výpočetní modely velmi složitých problémů, jako je například simulace poranění posádky během havárie automobilu. Dalším příkladem může být počítačová studie ideálního vytvarování plechu automobilu s cílem dosáhnout co nejmenšího špinění karoserie. 

„Na únor 2012 připravujeme společně s NTC ZČU workshop, na kterém centrum blíže představí témata, kterými se zabývá, přístroje, kterými disponuje, a také budoucí projekty. Součástí workshopu bude i následná prezentace zúčastněných firem a vzájemná diskuze nad možnostmi spolupráce,“ říkáředitelka regionální kanceláře agentury CzechInvest pro Plzeňský kraj Kamila Malá.

Zástupce výzkumného centra se rovněž zúčastnil projektu Česko-australských technologických dnů, které se konaly letos v červenci v australském Melbourne. Akci organizovaly agentura CzechInvest a Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Jedním z výsledků je Memorandum of Understanding, které NTC ZČU v prosinci 2011 podepsalo s australskou RMIT University. Více na http://www.czechinvest.org/ceska-mise-privezla-z-australie-prvni-vysledky.

NTC ZČU vzniklo v rámci programu výzkumu a vývoje MŠMT ČR nazvaného „Výzkumná centra“ jako centrum aplikovaného výzkumu. Svoji činnost zahájilo v roce 2000 a zabývá se aplikovaným výzkumem s výraznou složkou výzkumu technologických procesů, technických i netechnických dynamických systémů a materiálů. Více na http://www.ntc.zcu.cz.


Pro další informace kontaktujte tiskové oddělení agentury CzechInvest

Štěpánka Filipová, tisková mluvčí, tel.: +420 296 342 538, stepanka.filipova@czechinvest.org


Kontakt na NTC ZČU:

Nové technologie – výzkumné centrum, tel: +420 377 63 4701, ntc@ntc.zcu.cz