Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

Life Sciences

Life Sciences

V České republice byly formulovány zákony genetiky, vyvinuty a zhotoveny první měkké kontaktní čočky a původ zde mají i sloučeniny tvořící základ dnešních léků proti AIDS. Není proto divu, že Česká republika je atraktivním místem pro subjekty zaměřené na výrobu farmaceutických produktů a zdravotnických prostředků i smluvní výzkum a vývoj v tomto oboru. Rozvoji odvětví napomáhá účinná patentová ochrana, uplatňování evropských norem pro laboratorní, výrobní a klinickou praxi (standardy GLP, GMP a GCP), přístup ke genetickému inženýrství i vládní politika, která je mimo jiné zaměřena na významnou podporu výzkumu a vývoje a na urychlování přenosu znalostí mezi vědeckou a podnikatelskou sférou. Členství České republiky v Evropské unii zaručuje, že licence na použití produktů pro léčebnou praxi vydané v České republice platí ve všech členských státech EU, které představují trh s více než 500 miliony spotřebitelů.

Zdroj: CzechInvest, 2017 Zdroj: CzechInvest, 2017
Hana ChlebnáSektorová specialistka pro Life Sciences+420 296 342 803Hana.Chlebna@czechinvest.org