Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

Mezinárodní spolupráce

Mezinárodní spolupráce

CzechInvest organizuje Technologické mise, jež mají za cíl podporovat mezinárodní spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje (VaV), a prezentovat Českou republiku jako technologicky vyspělou zemi, která je schopná spolupracovat na vývoji nových technologií. Zástupci CzechInvestu v zahraničí propagují nově vybudovanou výzkumnou infrastrukturu a možnosti jejího využití pro zájemce o investování v České republice či společné výzkumné projekty.

Technologické mise jsou zpravidla úzce sektorově vymezeny a jejich program je ušit na míru účastníkům z řad českých technologických firem a výzkumných institucí. Vycházejí z dlouhodobé potřeby větší internacionalizace českého výzkumu a soustředí se na progresivní obory, ve kterých má Česká republika, co nabídnout. Od tradičních obchodních misí se liší svým důrazem na hledání dlouhodobých partnerství ve VaV, jež jsou výhodná pro všechny zúčastněné strany.

CzechInvest organizuje i incomingové mise ze zahraničí zaměřené na VaV. V rámci návštěv zástupců zahraničních výzkumných organizací, klíčových institucí a dalších delegací tak propojuje oboustranné zájmy o pokročilé technologie, výzkum a vývoj.

CzechInvest také monitoruje stav nástrojů financování mezinárodních výzkumné spolupráce a propaguje příležitosti k jejich využití. Informace o aktuálních výzvách a systému podpory naleznete na webu www.czech-research.com.