Zpravodaj Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest, č. 1/2017 
Vyšlo v Praze v měsíci lednu 2017. Vychází 3× ročně jako občasník registrovaný u Ministerstva kultury ČR pod ev. č. 22755. | Vydává: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, 
Štěpánská 15, Praha 120 00, IČ 71377999. | Fotografie, není-li uvedeno jinak, pochází z archivu Shutterstock.com. | www.czechinvest.org | info@czechinvest.org | Neprodejné.

Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Jihočeský kraj

telefon: 296 342 943
ceskebudejovice@czechinvest.org
www.czechinvest.org/jihocesky-kraj
Husova 5
370 01 České Budějovice

Jihomoravský kraj

telefon: 296 342 937
brno@czechinvest.org
www.czechinvest.org/jihomoravsky-kraj
Spielberk Office Centre
Holandská 3 (Vila K – 4. patro)
639 00 Brno

Karlovarský kraj

telefon: 296 342 961
karlovyvary@czechinvest.org
www.czechinvest.org/karlovarsky-kraj
Jaltská 906/1
360 01 Karlovy Vary

Královéhradecký kraj

telefon: 296 342 949
hradeckralove@czechinvest.org
www.czechinvest.org/kralovehradecky-kraj
Soukenická 54/8
Regiocentrum Nový pivovar
500 03 Hradec Králové

Liberecký kraj

telefon: 296 342 971
liberec@czechinvest.org
www.czechinvest.org/liberecky-kraj
nám. Dr. E. Beneše 4/12
460 01 Liberec

Moravskoslezský kraj

telefon: 296 342 976
ostrava@czechinvest.org
www.czechinvest.org/moravskoslezsky-kraj
Na Jízdárně 2824/2
702 00 Ostrava

Olomoucký kraj

telefon: 296 342 982
olomouc@czechinvest.org
www.czechinvest.org/olomoucky-kraj
Jeremenkova 40 B
772 00 Olomouc

Pardubický kraj

telefon: 296 342 934
pardubice@czechinvest.org
www.czechinvest.org/pardubicky-kraj
K Vinici 1256
530 02 Pardubice

Plzeňský kraj

telefon: 296 342 965
plzen@czechinvest.org
www.czechinvest.org/plzensky-kraj
Teslova 3
Vědeckotechnický park Plzeň, budova A
301 00 Plzeň

Středočeský kraj a Praha

telefon: 296 342 536
praha@czechinvest.org
www.czechinvest.org/stredocesky-kraj-praha
Štěpánská 15
120 00 Praha

Ústecký kraj

telefon: 296 342 990
ustinadlabem@czechinvest.org
www.czechinvest.org/ustecky-kraj
Mírové náměstí 34
400 01 Ústí nad Labem

Kraj Vysočina

telefon: 296 342 993
jihlava@czechinvest.org
www.czechinvest.org/kraj-vysocina
Komenského 31
586 01 Jihlava

Zlínský kraj

telefon: 296 342 954
zlin@czechinvest.org
www.czechinvest.org/zlinsky-kraj
Vavrečkova 5262
23. budova areálu Svit
761 01 Zlín

regiony@czechinvest.org

Obecný kontakt na regionální kanceláře agentury CzechInvest:

zpravodaj CzechInvestu pro města a obce o podnikání a investicích

REGION report 

www.czechinvest.org

číslo vydání: 1/2017

Jak CzechInvest podporuje

kvalifikovanou 

pracovní sílu?

František Lukl

starosta Kyjova, předseda Svazu 
měst a obcí České republiky

rozhovor:

STAR region

Co znamená

a kde ho najdete?