V krajích se pracuje na zlepšování investičního

a podnikatelského prostředí

Jihomoravský kraj

Královéhradecký kraj

„Všichni máme společný cíl, kterým je 
hospodářský rozvoj v regionu. Chceme, aby 
se zde podnikatelům dařilo, aby vznikaly nové 
pracovní příležitosti a aby byl kraj atraktivní 
pro nové investory,“ vysvětluje motivy vzniku 
iniciativy ředitel jihomoravské kanceláře 
agentury CzechInvest Patrik Reichl.
Zástupci Jihomoravského kraje, Magistrátu 
města Brna, Regionální hospodářské komory 
Brno, Regionální rozvojové agentury Jižní 
Moravy a agentury CzechInvest se začali 
koncem roku 2015 pravidelně setkávat 
a diskutovat, jak kraj ještě více zatraktivnit 
pro podnikatele a investory. Vznik skupiny 
iniciovala jihomoravská kancelář agentury 
CzechInvest.

Obdobná myšlenka se zrodila 
i v Královéhradeckém kraji už na začátku 
druhé poloviny roku 2015. Vznikla tak 
Platforma investic, rozvoje a inovací, jejímž 
smyslem je posílení vzájemné spolupráce 
klíčových partnerů v Královéhradeckém 
kraji v oblasti ekonomického rozvoje, lákání 
investorů a podpory inovačního potenciálu 
regionu.
Do realizace projektu jsou společně 
s Královéhradeckým krajem zapojeni další 
klíčoví partneři, mezi něž patří statutární 
město Hradec Králové, Centrum investic, 

rozvoje a inovací, regionální kancelář 
agentury CzechInvest pro Královéhradecký 
kraj, Technologické centrum Hradec Králové 
o.p.s. a Krajská hospodářská komora 
Královéhradeckého kraje. Spolupráce se 
ukazuje jako nezbytná pro posílení pozice 
kraje jak v rámci České republiky, tak v rámci 
konkurenceschopnosti na mezinárodní scéně.
Platforma investic, rozvoje a inovací je 
založena na podpoře čtyř oblastí. Mezi 
důležitá témata patří také lidské zdroje, 
financování, sociální podnikání a transfer 
technologií.

Aktuální dění můžete sledovat na webových stránkách www.proinovace.cz.

pilíř A

výzkum, vývoj a inovace

pilíř B

investiční příležitosti

pilíř C

začínající podnikání a podnikavost

pilíř D

podnikání a export

Obec pro byznys

REGION report   |   zpravodaj CzechInvestu pro města a obce o podnikání a investicích

9