Témata Investment Academy rozdělená do jednotlivých lokalizačních faktorů:

•  aktuální investiční trendy v Česku a jejich předpokládaný vývoj
•  faktory ovlivňující investora při rozhodování o umístění podniku
•  jak pracovat s příchozím investorem
•  možnosti podpory při budování podnikatelské zóny
•  úspěšné příklady z praxe od místních starostů

Co se dozvíte?

Jaké jsou časté kritické požadavky investora na pracovní trh, jakým způsobem lze ovlivnit vytváření 
kvalifikované pracovní síly a jakým způsobem může firma spolupracovat se školou?

Pracovní síla

Co obnáší vybudování průmyslové zóny po technické stránce, jakým způsobem dimenzovat zónu 
a kapacitu potřebné technické infrastruktury, jak vhodně postupovat při řešení majetkoprávních vztahů 
v zóně? Problematika EIA.

Infrastruktura

Proč je důležité s místními podniky komunikovat, jakým způsobem nastavit dobrou spolupráci, jak 
docílit zakořenění nového podniku do regionu?

P2B Commitment

Jakými nástroji jej může obec podporovat? Proč hraje místní ekonomický rozvoj tak důležitou roli 
v 21. století?

Místní ekonomický rozvoj

Obec pro byznys

12