STAR region

Nedaleko od Prahy se rozkládá zajímavá oblast, která dostala pojmenování 
STAR region (Science and Technology Advanced Region). 
Předseda Správní rady STAR Clusteru a zároveň starosta obce Dolní Břežany 
Věslav Michalik se dlouhodobě snaží o to, aby tento region neplnil pouze funkci 
residenčního místa pro Prahu.

* Jak byste charakterizoval STAR region?
Jedná se o 6 km

2

 na katastru Dolních 

Břežan, Hodkovic a Vestce, které má skvělé 
geografické umístění a dopravní napojení. 
Jsou zde zajímavé rozvojové plochy 
a významná vědecko-výzkumná centra, která 
určují oborové zaměření celého regionu 
na biomedicínu, biotechnologie, laserové 
technologie a materiálové inženýrství.

* Proč zrovna tyto tři obce?
V 90. letech se zakládaly různé účelové 
organizace a spolky v podstatě na všechno 
a moc nefungovaly. Máme zkušenost, že 
když je subjektů moc, tak uskupení nemá 
ten správný tah na branku. Zkrátka, když 
zapřáhnete osm koní, potřebujete opravdu 
silné opratě. Nám přijdou tři obce optimální 
počet. Navíc v našem případě hrála hlavní roli 
přítomnost vědecko-výzkumných infrastruktur 
v těchto obcích, kdy každá obec nějakou měla.

* Kdy celý projekt STAR regionu začal?
První přesněji formulovaná myšlenka se 
objevila na podzim roku 2014. V té době 
jsme v Dolních Břežanech zpracovávali 
strategický plán na příštích deset let. Plánovali 
jsme, jak chceme směřovat rozvoj Dolních 
Břežan a jejich okolí a došli jsme k závěru, 
že věda, výzkum a technologie jsou pro nás 
ideální. Později jsme přesvědčili i kolegy ze 
sousedních obcí.

* Jaké máte nyní cíle? 
Shodli jsme se, že celý projekt nemůže zůstat 
na obcích, které mají řadu jiných starostí. 
Proto jsme vytvořili neziskovou organizaci 
STAR, která by měla napomáhat vytvoření 
vědecko-technologického klastru. Teď je 
naším hlavním cílem koncentrovat v území 
firmy a navazující instituce. K tomu vytváříme 
aktivní politiku lákání všeho, co má nějakou 
spojitost s již zmíněnou specializací ve 
STAR. Pomáháme najít vhodné prostory, 

angažujeme se v jednání o koupi pozemků 
nebo navazování spolupráce s ústavy.

* Můžete zmínit váš největší úspěch?
Úspěchů se nám podařila celá řada. Spíše 
bych zmínil nejčerstvější z nich. Bude zde sídlit 
společné výzkumné pracoviště Fyzikálního 
ústavu Akademie věd ČR a dvou strojírenských 
firem zaměřené na 3D tisk kovů, což úzce 
souvisí se 4. průmyslovou revolucí.

* Co byste poradil starostům obcí, 
které řeší problém těsného sousedství 
s větší metropolí a mají převážně funkci 
„nocleháren“? 
V první řadě by měli svůj rozvoj regulovat. 
Neponechat vše živelnému vývoji. Tady 
bohužel úplně nefunguje neviditelná ruka 
trhu. Je potřeba mít vizi. Ta se dá během 
deseti let zrealizovat.

Věslav Michalik stojí také za dvěma významnými projekty HILASE 

a ELI, které jsou pro STAR region klíčové. Obě stavby nahradily 

objekty brownfieldového typu přímo v centru obce.

„Je potřeba mít vizi.
Ta se dá během
deseti let zrealizovat.“

Obec pro byznys

REGION report   |   zpravodaj CzechInvestu pro města a obce o podnikání a investicích

13