Díky koncentraci zajímavých subjektů se stává z této oblasti magnet pro další 
projekty zaměřené na biotechnologii, biomedicínu nebo například materiálové 
inženýrství. Region má pro tyto projekty vykoupené pozemky, které dále rozvíjí 
tak, aby byly co nejvíce připraveny pro investory. Význam území podtrhlo vedení 
Středočeského kraje tím, že na území Dolních Břežan umístilo nově vzniklé 
Středočeské inovační centrum.

… samotné Dolní Břežany investovaly za posledních 10 let do veřejného prostranství přes 250 milionů korun?
…bylo zjištěno Univerzitou Karlovou, že v Dolních Břežanech je dvojnásobně vyšší rezidenční stabilita
než ve srovnatelných obcích v okolí Prahy?

Víte, že

10 miliard

korun investic

do výzkumné a inovační 

infrastruktury

3 miliardy

korun investic 

do doprovodné 

infrastruktury

1 miliarda

korun investic

v high-tech firmách

ELI Beamlines v Dolních Břežanech, projekt získal ocenění MIPIM Award 

v kategorii Best Industrial & Logistics development

Obec pro byznys

14