Mgr. František Lukl, MPA
starosta Kyjova, předseda Svazu měst a obcí České republiky

František Lukl je jedním z nejznámějších starostů v České republice. Zkušenosti 
sbíral na postu ministra pro místní rozvoj ve vládě vedené Jiřím Rusnokem. Dnes 
je předsedou Svazu měst a obcí České republiky a také starostou města Kyjov. 

„Na radnicích se 
snažíme léčit nadměrnou 
administrativu zapojením 
zdravého rozumu.“

* Jak dnes města a obce přistupují ke 
komunikaci s podnikateli? 
Samosprávy v naší zemi, bez ohledu na jejich 
velikost a rozlohu, si čím dál víc uvědomují 
potřebnost a vzájemnou prospěšnost dobrých 
vztahů mezi radnicemi a podnikatelskými 
subjekty. Nejde jen o otázku zaměstnanosti, 
ale také o aspekt rozvoje a budoucnosti. 
Paradoxně pro menší obce jsou tyto vztahy 
zásadnější. Mezinárodní podnik, česká firma 
nebo třeba rodinná fabrika je podstatným 
střípkem mozaiky, kterou nazýváme bohatost 

regionu. Těší mě, že takoví podnikatelé 
podporují různými formami také společenský, 
kulturní a sportovní život v místě, kde 
podnikají. Vzájemná spolupráce je základním 
předpokladem příjemného života v daném 
místě. 

* Co dnes nejvíce starosty měst a obcí 
trápí? 
Byrokracie. To je však společný jmenovatel 
vrásek na čele starostů i podnikatelů. Na 
radnicích se snažíme léčit nadměrnou 

administrativu zapojením zdravého rozumu. 
Mnohdy jsme ale odkázání na rozhodnutí, 
metodické pokyny a stanoviska vyšších 
institucí veřejné správy. Také nepřehledné 
a překotné zákonodárství nám mnoho 
usnadnění nepřináší, ba naopak. Druhým 
jmenovatelem jsou finance. Ekonomice 
se daří, i města jsou tak na tom lépe. Do 
budoucna je však nutné zajistit kontinuální 
tok peněz, a to nepůjde jinak, než změnou 
rozpočtového určení daní. Jsem přesvědčen, 
že obce by měly mít vyšší podíl na úkor 

Rozhovor

Rozhovor se starostou Kyjova Františkem Luklem

REGION report   |   zpravodaj CzechInvestu pro města a obce o podnikání a investicích

15