„Pomáháme rozvíjet podnikatelské prostředí v regionech 
a obcích, protože připravenost podnikatelského prostředí 
hraje při rozhodování investora o umístění investice 
významnou roli. I díky vám jsme v roce 2016 přinesli do 
regionů desítky miliard korun a podpořili expanze řady 
českých firem. Ozvěte se našemu týmu, pomůžeme 
rozvíjet i vaši obec nebo město.“

Podnikatelská infrastruktura

Lokální trh práce

Obec pro byznys

Rozhovor

Investiční trendy

Obsah

2

3

9

 

15

17

REGION report   |   zpravodaj CzechInvestu pro města a obce o podnikání a investicích

1

Karel Kučera

generální ředitel agentury CzechInvest

Potřebujete poradit? Veškeré informace naleznete na webových stránkách 

www.czechinvest.org

nebo kontaktujte naše specialisty telefonicky.

Činnosti regionálních kanceláří 

podpora zájmu o investice

zástupci obcí a krajů

regionální rozvojové agentury

základní, střední a vysoké školy, univerzity

inovační infrastruktura a další instituce v regionu

konzultace záměru podnikatele a nabídka možností podpory
podnikání ze strukturálních fondů EU a dalších mezinárodních,
národních či regionálních programů

velké, malé a střední podniky

zahraniční investoři

začínající podnikatelé, start-upy 

inovativní podniky

pomoc začínajícím podnikatelům

poradenství v oblasti exportu

podpora při budování podnikatelské infrastruktury

podpora při budování sociální infrastruktury

podpora kvalifikované pracovní síly a lokálního trhu práce

Asistence

Akvizice

Pro koho

Pro koho

klientů prostřednictvím služeb a nabídky programů

při harmonizaci podnikatelského prostředí