Podnikatelské nemovitosti

CzechInvest spravuje nejrozsáhlejší databázi 
podnikatelských nemovitostí svého druhu 
v České republice, jejímž prostřednictvím 
mohou municipality i podnikatelské subjekty 
nabízet pozemky, haly, areály, kanceláře, 
vědeckotechnologické parky přímo 
zahraničním i domácím investorům.

Národní databáze brownfieldů nabízí lokality připravené pro plány domácích i zahraničních 
investorů. Pomáhá na jedné straně vracet život na území, která člověk využil, a pak opustil, a na 
straně druhé zjednodušuje investorům práci s výběrem nejvhodnějšího místa pro podnikání 
v České republice. Národní databáze brownfieldů obsahuje pozemky, haly, areály, které nejsou 
dostatečně využívány, nelze je efektivně využít bez potřebných úprav a celkového procesu 
regenerace. Oproti databázi nemovitostí je Národní databáze brownfieldů veřejně dostupná na 
www.brownfieldy.cz. Naleznete zde až 520 objektů.

Databáze podnikatelských 

nemovitostí

Národní databáze brownfieldů

Máte ve vaší obci nevyužívanou nemovitost či brownfield? Kontaktujte naše 
regionální kanceláře pro získání podrobnějších informací. Konzultace k dané 
problematice poskytujeme ve všech krajských městech.

průmyslových zón a pozemků

průmyslových areálů a parků

kancelářských prostor

vědeckotechnologických parků

Brownfield definujeme jako nemovitost, 
pozemek, objekt, či areál, který je 
nedostatečně využíván, zanedbán a případně 
i kontaminován, a nelze jej efektivně využívat, 
aniž by proběhl proces jeho regenerace. Vzniká 
jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, 
rezidenční, vojenské či jiné aktivity.

průmyslová zóna Most Joseph 2015

350 +
250 +

150 +

20 +

Podnikatelská infrastruktura

2