Otázka č. 1: Pane starosto, uzavření uranových 
dolů Vám asi udělalo vrásky na čele. Jak jste se 
na tuto situaci připravoval?

Odpověď: Uranové doly v Dolní Rožínce byly 
v posledním desetiletí jako na houpačce. 
Jedním premiérem byla nastavena doba 
útlumu, poté další premiér útlum ukončil. 
Do nedávna byl nastartován rozvoj jak 
ekonomický, tak investiční a personální. O to 
horší bylo zjištění ukončení těžby. Avšak 
myslím, že se vláda k problému postavila 
čelem a pomohla v pravou chvíli.

Otázka č. 2: V Bystřici působí i střední 
technická škola. Jak u Vás probíhá spolupráce 
místních firem s touto školou?

Odpověď: Spolupráce zaměstnavatelů a škol 
by měla být základním stavebním kamenem 

vzdělávacího systému. Dnes jsme na začátku 
dlouhé cesty, kdy firmy podporují šikovné 
žáky a připravují si je na práci u nich z důvodu 
nedostatku kvalifikované pracovní síly na trhu 
práce.

Otázka č. 3: Jakým způsobem komunikuje 
vedení města s podnikateli?

Odpověď: Kromě běžných setkání na 
úrovni radnice, nebo při výkonu státní 
správy jednotlivých odborů města, 
pořádáme každoročně tzv. Tříkrálové 
setkání s nejvýznamnějšími podnikateli 
a zaměstnavateli regionu. Na tomto setkání 
sdílíme informace o trhu práce a možnostech 
posílení nebo útlumu činnosti jednotlivých 
firem. Velký význam přikládám zejména faktu, 
že se podnikatelé poznají mezi sebou, sdělují 
si své problémy a mohou si vzájemně pomoci.

Projekt

Outplacement

… je souhrn opatření na zmírnění 
dopadů hromadného propouštění na 
dotčené zaměstnance. Bez nutnosti 
evidence na Úřad práce ČR.

… je opatření připravené Ministerstvem 
práce a sociálních věcí ČR a Úřadem 
práce ČR. Aplikované do praxe mj. MPO 
a potažmo agenturou CzechInvest.

... se typicky týká 
útlumu důlní 
činnosti.

… obsahuje aktivity: 
•   kariérní poradenství
•   vzdělávání a rekvalifikace na míru
•   časově omezenou možnost příspěvku 

   na mzdy

… se v současnosti připravuje pro kraje:
•   Moravskoslezský
•   Ústecký
•   Vysočina

Minirozhovor se starostou Bystřice nad Pernštejnem Ing. Karlem Pačiskou:

Lokální trh práce

4