Mapa s údaji: Počty osob evidovaných na úřadech práce rozdělených dle krajů / srpen 2016

Jak může škola přispět k rozvoji technického vzdělávání?

Integrovaný regionální operační program podpoří odborné vzdělávání na základních školách. Nabízí více než dvě miliardy na vznik nových učeben. 
Na rozšiřování kapacit a budování nových odborných učeben mohou základní školy využít 2,16 miliard korun při vlastní investici okolo 10 procent. 
Žádat je možné ve dvou výzvách. Výzva číslo 46 Infrastruktura základních škol rozdělí 650 milionů korun a týká se všech regionů České republiky kromě 
hlavního města Prahy a kromě území obcí s rozšířenou působností, v nichž se nachází sociálně vyloučené lokality. Těm je totiž určena výzva číslo 47 
Infrastruktura základních škol, kde se rozdělí přes 1,5 miliardy korun.
Termíny jsou u obou výzev shodné. Příjem žádostí byl zahájen 29. září 2016 a uzavřen bude 14. února 2017.

12 017

15 363

17 760

16 933

34 610

40 834

46 819

14 572

14 162

16 662

48 661

19 520

25 405

65 156

Zdroj: Integrovaný portál MPSV, září 2016

Lokální trh práce

6

Nezaměstnanost

v České republice

ČSÚ 1. čtvrtletí 2016