2

8

11

8

19

47

19

12

9

4

24

15

17

18

Sociální podnikání

jako nástroj lokálního zaměstnávání

Období ekonomického růstu znamená v každém období zvýšení zaměstnanosti 
napříč obory a celou Českou republikou. I přesto však v srpnu 2016 bylo dle 
statistik Ministerstva práce a sociálních věcí ČR celkem 388 474 osob evidovaných 
na Úřadech práce ČR, nejvíce pak v Moravskoslezském kraji (65 156 osob). 
Podle odhadů je až třetina těchto osob na trhu práce znevýhodněna a není 
tak uplatnitelná u tradičních zaměstnavatelů ani u nově příchozích investorů. 
Řešením může být právě sociální podnikání!

Zdroj: Francová a kol., P3, 2016

Společenským přínosem může být i profesní 
uplatnění osob, které pečují o rodinného 
příslušníka či jinou blízkou osobu a práci se 
věnují v režimu dílčího úvazku.

Rozmístění sociálních podniků v jednotlivých krajích České republiky v roce 2015

prosperita

společnosti

životní
prostředí

společenský

kapitál

ekonomická
prosperita

Zdroj: Francová a kol., P3, 2016

Lokální trh práce

REGION report   |   zpravodaj CzechInvestu pro města a obce o podnikání a investicích

7