Zdroj: Francová a kol., P3, 2016

Zdroj: Francová a kol., P3, 2016

Vznik, rozvoj a provoz sociálních podniků je aktuálně předmětem podpory 
z Integrovaného regionálního operačního programu a Operačního programu 
Zaměstnanost. Konzultujte u nás svůj podnikatelský záměr a napomozte zvýšení 
zaměstnanosti ve vašem regionu!

... 213 subjektů v Česku se hlásí k principům sociálního podnikání?
… v sociálním podniku pracuje průměrně 13 znevýhodněných osob?
… sociální podniky zaměstnávají v průměru 3x více pracovníků ze znevýhodněných skupin oproti běžným zaměstnavatelům?
… 81 % sociálních podniků má postavení samostatné právnické osoby?

64 %

38 %

16 %

30 %

24 %

20 %

18 %

8 %

zdravotně postižení

dlouhodobě nezaměstnaní

mládež a mladí dospělí v obtížné životní situaci

gastropodnikání

zahradnické služby, údržba nemovitostí a úklidové služby

ostatní služby

nákup a prodej

další

Víte, že

Lokální trh práce

Oblasti působení

Cílová skupina znevýhodněných osob

8