ICT a sdílené služby – Výzva I

Máte v plánu vytvořit nové softwarové řešení, zřídit centrum sdílených služeb nebo vybudovat datové centrum? Potom je pro Vás určen program ICT a sdílené služby.

Příjem předběžných žádostí o podporu probíhá od 2. 6. 2015 do 31. 8. 2015. Žádosti o podporu jsou přijímány od 1. 12. 2015 do 7. 3. 2016.

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé, střední a velké podniky

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace 1mil. - 200mil. Kč
 • max. výše podpory: malý podnik 45% ZV, střední podnik 35% ZV, velký podnik 25% ZV

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • tvorba nových IS/ICT řešení – tzn. tvorba moderních digitálních služeb, aplikací a firmware např. v oblasti komunikace, zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, přístupu k zaměstnání nebo i v oblasti kulturních a kreativních průmyslů včetně související implementace
 • zřizování a provoz center sdílených služeb
 • budování a modernizace datových center

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

V případě aktivity Tvorba nových IS/ICT řešení a Zřizování a provoz center sdílených služeb

 • osobní náklady, nájemné, služby expertů
 • hardware, software a ostatní výdaje související s projektem v režimu de minimis

V případě aktivity Budování a modernizace datových center

 • pořízení pozemků, budov, staveb, rekonstrukce staveb, hardware, software, ostatní stroje a zařízení a služby expertů

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
 • shoda projektu s Národní RIS3 strategií bude ověřena v rámci hodnocení projektu
 • minimální výše investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku využívaného pro zajištění aktivit projektu činí pro malý podnik 0,3 mil. Kč, pro střední podnik 0,5 mil. Kč a pro velký podnik 1 mil. Kč
 • Výzva bude v IS KP 4+ dělena dle jednotlivých podporovaných aktivit, počet žádostí na žadatele je omezen na čtyři.

Systém sběru žádostí:

 • kolový

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Formulář finanční analýzy StartUp ITS

Formulář finanční analýzy pro subjekty, které nemají uzavřená 2 účetní období.

neznámý typ 80,46 kB 5.6.2015

ICT a sdílené služby – Výzva I

PDF dokument 169,18 kB 29.5.2015

Příloha č. 1 - Transformce subjektu

PDF dokument 244,23 kB 21.9.2015

Příloha č. 2 - Pravidla způsobilých výdajů

PDF dokument 325,45 kB 29.5.2015

Příloha č. 3 – Kritéria pro hodnocení - CSS

PDF dokument 646,32 kB 29.5.2015

Příloha č. 3 – Kritéria pro hodnocení – DC

PDF dokument 583,16 kB 29.5.2015

Příloha č. 3 – Kritéria pro hodnocení – IS/ICT

PDF dokument 587,92 kB 29.5.2015

Příloha č. 4 – Doporučená osnova PZ - IS/ICT

PDF dokument 307,07 kB 29.5.2015

Příloha č. 4 - Doporučená osnova PZ - CSS

PDF dokument 226,07 kB 9.6.2015

Příloha č. 4 - Doporučená osnova PZ - DC

PDF dokument 227,57 kB 9.6.2015

Příloha č. 5 - Seznam hospodářsky problémových regionů.

PDF dokument 48,56 kB 29.5.2015

Příloha č. 7 - Pravidla pro žadatele a příjemce - zvláštní část

PDF dokument 3,54 MB 15.1.2016

Výkaz pracovních pozic k etapě

neznámý typ 2,68 MB 19.7.2016

Tabulka RPJ

neznámý typ 19,74 kB 9.6.2015

Metodika pro stanovení hodnoty znovupoužitelného majetku

PDF dokument 324,58 kB 3.11.2015

Prohlášení k žádosti o podporu VČETNĚ de minimis

neznámý typ 35,5 kB 7.7.2015

Rozhodnutí o poskytnutí dotace

PDF dokument 863,29 kB 16.2.2016