Investiční pobídky

1. května 2015 nabyla účinnosti nejnovější úprava zákona o investičních pobídkách, která zavádí nové typy investičních pobídek a zároveň odstraňuje řadu limitujících překážek v rámci zákona o investičních pobídkách a souvisejících zákonů. Na základě zákona č. 72/2000 Sb. mohou investoři, kteří umístí nebo rozšíří svou investici na území České republiky, získat podporu ve formě investičních pobídek. Mezi podporované oblasti aktuálně patří zpracovatelský průmysl, technologická centra a centra strategických služeb. V rámci center strategických služeb se podpora rozšíří i na datová centra a call centra.

Novela zákona významně rozšiřuje okruh okresů, ve kterých bude dostupná hmotná podpora vytváření nových pracovních míst a hmotná podpora rekvalifikace nebo školení nových zaměstnanců. V České republice také vzniká institut zvýhodněných průmyslových zón. Vláda Usnesením stanoví průmyslové zóny, ve kterých budou poskytovány atraktivnější investiční pobídky, například vyšší hmotná podpora na nová pracovní místa či zcela nová pobídka – osvobození od daně z nemovitých věcí na pět let.

Novela zákona zároveň odstraňuje řadu limitujících překážek, a to zejména v zákoně o daních z příjmů právnických osob. Novela dále významně snižuje minimální požadovaný počet nově vytvořených pracovních míst u činností s vysokou přidanou hodnotou.


tel. 296 342 512, pobidky@czechinvest.org

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Investiční pobídky

Brožura investičních pobídek

PDF dokument 1,8 MB 18.8.2016

Investiční pobídky

Mapa grantů na nová pracovní místa a školení

PDF dokument 16,1 MB 13.7.2017

Udělené investiční pobídky

MS Excel dokument 1,89 MB 13.7.2017

Manuál k investičním pobídkám

ZIP archiv 15,9 MB 19.1.2017

Diskontování pro příjemce podpory

Sešit aplikace Microsoft Excel

neznámý typ 16,97 kB 16.2.2016