Kam po základní škole? Otázka, kterou řeší desetitisíce českých deváťáků

10.11.2017 | CzechInvest | CzechInvest uspořádal Workshop pro výchovné a kariérní poradce základních škol

Kam po škole

V úterý 7. listopadu 2017 uspořádala agentura CzechInvest ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR v Trutnově Workshop pro výchovné a kariérní poradce základních škol. Hlavním cílem semináře bylo poukázat na nedostatek kvalifikované pracovní síly a podpořit studium technických oborů.
Výchovní poradci jsou s dětmi v denním kontaktu a znají jejich schopnosti, dovednosti a mohou jim tak nejlépe poradit při volbě střední školy s ohledem na uplatnění v budoucím povolání.
Mezi prezentujícími vystoupili, kromě CzechInvestu a Svazu průmyslu a dopravy ČR, také zástupci Úřadu práce, města Hradec Králové, IQLANDIE, TECHNOLOGICKÉHO CENTRA Hradec Králové, firmy Helago a SPŠ Trutnov. Na workshopu se představila také společnost ABB, která je přední světovou firmou působící v oblasti technologií pro energetiku a automatizaci. Účastníci si mohli prohlédnout její trutnovskou provozovnu, která se specializuje na výrobu rozvaděčů.

 


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR