Nemovitosti – Výzva I

Jste malým a středním podnikem a rozhodli jste se modernizovat Vaši podnikatelskou nemovitost? Máte v plánu rekonstruovat zastaralou infrastrukturu či přeměnit brownfield na moderní podnikatelský objekt? Právě pro Vás je určen program Nemovitosti.

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE Z OP PIK - Ukončení příjmu Žádostí o podporu v programu NEMOVITOSTI – Výzva I

Vážení žadatelé,

dovolujeme si vás informovat, že dne 26. 1. 2016 v 9:00 hod. bude v souladu s pravidly Výzvy ukončen příjem Žádostí o podporu v programu NEMOVITOSTI I. Požadovaná alokace v podaných žádostech již dosáhla hranice 2,5 mld Kč.


INFORMACE PRO ŽADATELE - Spuštění Nové databáze brownfieldů pro potřeby OP PIK

Vážení žadatelé,

rádi bychom Vás informovali, že dne 22. 6. 2015 byl spuštěn byl spuštěn nový systém registrace nemovitostí pro potřeby OP PIK - Program Nemovitosti.

Novou databázi pro potřeby dotace naleznete na http://brownfieldy-dotace.czechinvest.org/

Do nové databáze se přihlásíte pod stejným uživatelským jménem a heslem, které jste používali v Národní databázi brownfieldů. Po přihlášení se uživateli zobrazí všechny záznamy, které vložil do Národní databáze brownfieldů pro potřeby OP PIK. U každého záznamu bude uveden Stav záznamu, v jaké fázi se záznam momentálně nalézá. V případě, že chcete vystavit potvrzení o registraci,  je nutné záznam uvést do stavu ODESLÁNO KE SCHVÁLENÍ.

Manuál pro registraci v Nové databázi bude co nejdříve zveřejněn na webových stránkách www.brownfieldy.cz a také jako příloha I. Výzvy OP PIK Programu Nemovitosti.

Na záznamy vložené do Národní databáze brownfieldů na www.brownfieldy.cz určené pro dotaci nebude brán zřetel a nebude na ně již vystavováno potvrzení o registraci.  Nedostatečně vyplněné záznamy byly smazány a databáze dále slouží jen pro lokality určené k prodeji/pronájmu.


Příjem předběžných žádostí o podporu probíhá od 1. 6. 2015 do 31. 8. 2015. Žádosti o podporu jsou přijímány od 1. 12. 2015 do 30. 4. 2016.

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • podnikatelský subjekt z kategorie malý a střední podnik, který je zároveň vlastník a uživatel nemovitosti a jehož odvětvové vymezení činnosti je podporované v rámci programu

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace 1 mil. - 200 mil. Kč
 • max. výše podpory: malý podnik 45% ZV, střední podnik 35% ZV

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • modernizace výrobních provozů a rekonstrukce stávající zastaralé infrastruktury a rekonstrukce objektů typu brownfield a jejich přeměna na moderní podnikatelské objekty
 • v rámci programu bude možné podpořit investice do stavebních úprav včetně demolice původních staveb a výstavby novostaveb
 • podporované projekty jsou rozděleny na následující typy projektů:

Projekt revitalizace plochy pro vlastní podnikání – projekt, jehož realizací vzniknou investičně připravené plochy v rámci výstavby nové plochy pro vlastní podnikání nebo jehož realizací dojde ke zvýšení kvality nebo využitelnosti ploch stávajících k provádění činností v uvedených v seznamu podporovaných CZ-NACE (Příloha č. 1).

Projekt rekonstrukce objektu – projekt, jehož realizací dojde k rekonstrukci technicky nevyhovujícího objektu nebo objektu typu brownfield na podnikatelský objekt k provádění činností v uvedených v seznamu podporovaných CZ-NACE (Příloha č. 1).

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

Dlouhodobý hmotný majetek

 • nákup či úprava pozemků, nákup, rekonstrukce, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám, hardware a sítě, pokud jsou bezprostředně nutné pro bezpečný provoz budovy, technická zařízení budov
 • další náklady související se stavbou, které budou zahrnuty do dlouhodobého hmotného majetku (zejména služby expertů, studie, projektová a inženýrská činnost, která bezprostředně souvisí s realizací projektu)

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
 • všechny nemovitosti v rámci předkládaného projektu musí být registrovány v Národní databázi brownfields (www.brownfieldy.cz)
 • Každý Žadatel je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně čtyři projekty (tzn. čtyři aktivní žádosti) na jedno IČ.

Systém sběru žádostí:

 • kontinuální

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Nemovitosti – Výzva I

PDF dokument 269,43 kB 29.5.2015

Příloha č. 2 – Vymezení způsobilých výdajů

PDF dokument 167,83 kB 11.8.2015

Příloha č. 3A – Kritéria pro hodnocení – projekt rekonstrukce objektu

PDF dokument 704,28 kB 29.5.2015

Příloha 3B – Kritéria pro hodnocení – projekt revitalizace plochy pro vlastní podnikání

PDF dokument 706,77 kB 29.5.2015

Příloha č. 4 – Základní osnova podnikatelského záměru

PDF dokument 181,88 kB 29.5.2015

Příloha č. 6 - Manuál k registraci nemovitostí

PDF dokument 517,68 kB 24.6.2015

Příloha č. 7 – Transformce subjektu

PDF dokument 244,23 kB 21.9.2015

Příloha č.8 - Energetický posudek

PDF dokument 281,42 kB 11.8.2015

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z OP PIK - zvláštní část

PDF dokument 5,2 MB 8.9.2016

Metodika pro stanovení hodnoty znovupoužitelného majetku

PDF dokument 66,35 kB 25.6.2015

Prohlášení k žádosti o podporu BEZ de minimis

neznámý typ 27,76 kB 7.7.2015