Podpora investic

Agentura CzechInvest nabízí jak zahraničním, tak domácím investorům rozsáhlou podporu jejich investičních projektů.

Specialisté z agentury jsou schopni poskytnout spolehlivé informace o podnikatelském prostředí i o konkrétním sektoru, asistovat při hledání vhodné nemovitosti a lokality pro investici či pomoci s vyhledáním dodavatelů a partnerů pro společné podnikání. CzechInvest je také jediným subjektem v České republice, u kterého lze registrovat žádosti o investiční pobídky. S uskutečněním investice ale podpora z naší strany nekončí - oddělení aftercare pomáhá investorům řešit mnohé problémy spojené s podnikáním.

Od roku 1993 CzechInvest zprostředkoval více než 1 565 investičních projektů, z nichž přes 659 bylo českého původu.

 

Počet projektů zprostředkovaných CzechInvestem podle zemí původu

Počet projektů dle zemí původu

Zdroj: Statistika CI, 1993 - 2010

Rok od roku se ve struktuře projektů zprostředkovaných agenturou CzechInvest zvyšuje podíl technologicky vyspělých projektů, zejména strategických služeb a technologických center. Tento podíl dosáhl v roce 2010 i díky podpoře těchto projektů z Evropské unie již 50 %.

 

Struktura projektů

 

Pro více informací nás prosím kontaktujte na info@czechinvest.org.

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Projekty agentury CzechInvest

Tabulka ukazuje investice do zpracovatelského průmyslu, technologických center a center sdílených služeb, u kterých investor souhlasil se zveřejněním podrobností o svém projektu nebo získal investiční pobídky.

MS Excel dokument 877 kB 11.3.2014