Projekt CZECHACCELERATOR 2011–2014

Projekt CzechAccelerator po čtyři roky pomáhal inovativním firmám získat zkušenosti s podnikáním na vyspělých zahraničních trzích prostřednictvím poskytování poradenských služeb od zahraničních mentorů. Firmy měly možnost rozvíjet své manažerské zkušenosti, marketingové dovednosti a zúčastnit se množství seminářů, konferencí a networkingových akcí. Společnosti navíc využívaly možnosti čerpat příspěvek na právní služby, především ochranu duševního vlastnictví, služby poradců a místních expertů, ubytování a letenku. Od roku 2011 proběhlo 6 výzev, během kterých bylo podpořeno 39 společností.  

Zúčastnit se mohly inovativní společnosti podnikající v oborech ICT, biotechnologií, nanotechnologií, life sciences, přesného strojírenství, zdravotnické techniky a čistých technologií.

Více informací o projektu naleznete na webových stránkách projektu http://www.czechaccelerator.cz/.