Projekt CzechDemo

Projekt CzechDemo nabízí možnost začínajícím inovativním firmám

CzechInvest vyhlašuje Nabídku zvýhodněných služeb pro účast na akcích realizovaných v rámci projektu CzechDemo.

Cíl projektu:

 • Zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti začínajících společností (vč. start-upů) formou podpory jejich účasti na mezinárodních akcích, možnost prezentace produktů a služeb, zvýšení medializace společnosti a českého podnikatelského prostředí a možnost ucházet se o kapitálový vstup investora. 

Jedná se tedy o důležitý marketingový nástroj k podpoře internacionalizace MSP, zejména těch začínajících a zabývajících se inovacemi (zejména v oblastech KET).

Nabízené zvýhodněné služby:

 • Poplatek za účast na akci -  ve výši vstupného a nákladů na výstavní stánek dané akce. Maximální počet podpořených firem na jedné akci je 12. Podpora v projektu této Nabídky je poskytována ve výši max. 75% způsobilých výdajů na tuto rozpočtovou položku v režimu de minimis, max. 70 000 Kč na jednu firmu v závislosti na cenách konkrétní akce.
 • Překlady- bude použito na tvorbu, překlad a tisk propagačních materiálů na danou akci. Podpora v projektu této Nabídky je poskytována ve výši 100% způsobilých výdajů na tuto rozpočtovou položku v režimu de minimis, max. 1 000 Kč na jednu firmu v rámci konkrétní akce v zahraničí.
 • Cestovné (letenky)-  letenky (zpáteční, ekonomická třída) pro dvě osoby za společnost účastnící se dané akce. Způsobilý výdaj na 1 letenku po Evropě je do hodnoty 20.000 Kč (tzn. poskytnutí podpory do výše 10 000 Kč na jednu letenku) včetně a pro ostatní destinace 25.000 Kč (tzn. poskytnutí podpory do výše 12 500 Kč na jednu letenku) včetně. Agentura CI tak poskytuje podporu maximálně ve výši uvedené v nabídce zvýhodněných služeb. Zbývající cena letenky přesahující stanovenou hranici maximální podpory bude zcela hrazena Účastníkem.

Díky účasti budou mít firmy jedinečnou možnost se prezentovat na renomovaných akcích, získat mediální publicitu a nalézt kontakty pro rozvoj svého podnikání. Jelikož konkurenceschopnost a růst MSP závisí i na schopnostech jejich mezinárodní expanze, KA představuje pro MSP možnost překlenout počáteční bariéry a orientovat se na potřeby koncových zákazníků.

Kdo se může přihlásit?

 • (cílová skupina) jsou české MSP s inovativním produktem, jejichž stáří je do 5 let s maximálně 50 zaměstnanci.

Konečný uživatel (Účastník) musí být právnická osoba, která:

 • má motivaci o mezinárodní působení,
 • je vhodná pro prezentaci na dané akci.

Veškeré informace k podání přihlášky do jednotlivých projektů naleznete v dokumentech níže 

Jak bude probíhat výběr?

 1. Vyhlášení nabídky a výzvy k podání žádosti o zvýhodněné služby s podrobnými podmínkami
 2. Podání elektronické žádosti do stanoveného termínu
 3. Hodnocení formálních a hodnotících kritérií přijatelnosti žádosti
 4. Podpis smlouvy o poskytnutí zvýhodněných služeb

II. Prodloužená Výzva k účasti v projektu CzechDemo byla vyhlášena 17. 3. 2017 a je zveřejněna níže, včetně dokumentů k projektům, tj. úplný text nabídky, včetně nabídky podpořené akce a přihlášky. Akce se bude konat v září 2017.

Přihlášky na akci můžete zasílat v těchto termínech:

18. dubna - 2. května 2017 (TechCrunch Disrupt San Francisco 2017)


Veškeré informace o projektu CzechDemo naleznete na webu www.podporastartupu.cz


Kontaktní osoba

Ing. Markéta Škáchová

Projektová manažerka CzechDemo, odbor Startupů

tel.: +420 296 342 653

marketa.skachova@czechinvest.org

 

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Nabídka zvýhodněných služeb

MS Word dokument 973,14 kB 17.3.2017

Příloha 1. Specifikace akce

MS Word dokument 318,53 kB 17.3.2017

Příloha 2. Přihláška

MS Word dokument 566,43 kB 17.3.2017

Příloha 3. Pitch

MS Word dokument 538,46 kB 17.3.2017

Příloha č. 4 - Hodnotící formuláře CzechDemo

MS Word dokument 34,01 kB 16.1.2017

Příloha č. 5 - Kategorie CZ NACE

MS Word dokument 541,42 kB 16.1.2017

Příloha č. 6 - Pojmy CzechDemo

MS Word dokument 552,54 kB 16.1.2017

Příloha č. 6.1. - Aplikační výklad CzechDemo

PDF dokument 908,52 kB 16.1.2017

Příloha č. 6.2. - Aplikační výklad CzechDemo

PDF dokument 1,43 MB 16.1.2017

Příloha č. 7 - Smlouva o poskytnutí podpory

MS Word dokument 575,93 kB 16.1.2017

Příručka pro Žadatele

PowerPoint dokument 1,31 MB 16.1.2017