Projekt CzechDemo

Projekt CzechDemo nabízí možnost začínajícím inovativním firmám

CzechInvest vyhlašuje dne 16. 1. 2017 Nabídku zvýhodněných služeb pro účast na akcích realizovaných v rámci projektu CzechDemo.

Cíl projektu:

 • Zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti začínajících společností (vč. start-upů) formou podpory jejich účasti na mezinárodních akcích, možnost prezentace produktů a služeb, zvýšení medializace společnosti a českého podnikatelského prostředí a možnost ucházet se o kapitálový vstup investora. 

Jedná se tedy o důležitý marketingový nástroj k podpoře internacionalizace MSP, zejména těch začínajících a zabývajících se inovacemi (zejména v oblastech KET).

Nabízené zvýhodněné služby:

 • Poplatek za účast na akci -  ve výši vstupného a nákladů na výstavní stánek dané akce. Maximální počet podpořených firem na jedné akci je 12. Podpora v projektu této Nabídky je poskytována ve výši max. 75% způsobilých výdajů na tuto rozpočtovou položku v režimu de minimis, max. 70 000 Kč na jednu firmu v závislosti na cenách konkrétní akce.
 • Překlady- bude použito na tvorbu, překlad a tisk propagačních materiálů na danou akci. Podpora v projektu této Nabídky je poskytována ve výši 100% způsobilých výdajů na tuto rozpočtovou položku v režimu de minimis, max. 1 000 Kč na jednu firmu v rámci konkrétní akce v zahraničí.
 • Cestovné (letenky)-  letenky (zpáteční, ekonomická třída) pro dvě osoby za společnost účastnící se dané akce. Způsobilý výdaj na 1 letenku po Evropě je do hodnoty 20.000 Kč (tzn. poskytnutí podpory do výše 10 000 Kč na jednu letenku) včetně a pro ostatní destinace 25.000 Kč (tzn. poskytnutí podpory do výše 12 500 Kč na jednu letenku) včetně. Agentura CI tak poskytuje podporu maximálně ve výši uvedené v nabídce zvýhodněných služeb. Zbývající cena letenky přesahující stanovenou hranici maximální podpory bude zcela hrazena Účastníkem.

Díky účasti budou mít firmy jedinečnou možnost se prezentovat na renomovaných akcích, získat mediální publicitu a nalézt kontakty pro rozvoj svého podnikání. Jelikož konkurenceschopnost a růst MSP závisí i na schopnostech jejich mezinárodní expanze, KA představuje pro MSP možnost překlenout počáteční bariéry a orientovat se na potřeby koncových zákazníků.

Kdo se může přihlásit?

 • (cílová skupina) jsou české MSP s inovativním produktem, jejichž stáří je do 5 let s maximálně 50 zaměstnanci.

Konečný uživatel (Účastník) musí být právnická osoba, která:

 • má motivaci o mezinárodní působení,
 • je vhodná pro prezentaci na dané akci.

Veškeré informace k podání přihlášky do jednotlivých projektů naleznete v dokumentech níže 

Jak bude probíhat výběr?

 1. Vyhlášení nabídky a výzvy k podání žádosti o zvýhodněné služby s podrobnými podmínkami
 2. Podání elektronické žádosti do stanoveného termínu
 3. Hodnocení formálních a hodnotících kritérií přijatelnosti žádosti
 4. Podpis smlouvy o poskytnutí zvýhodněných služeb

II. Výzva k účasti v projektu CzechDemo byla vyhlášena 16. 1. 2017 a je zveřejněna níže, včetně dokumentů k projektům, tj. úplný text nabídky, včetně seznamu podpořených akcí a přihlášky. První realizované akce jsou plánovány na květen 2017.

Přihlášky na jednotlivé akce můžete zasílat v těchto termínech:

16. února - 23. února 2017 (TechCrunch Disrupt New York 2017)

16. února - 2. března 2017 (TechCrunch Disrupt San Francisco 2017)


Veškeré informace o projektu CzechDemo naleznete na webu www.podporastartupu.cz


Kontaktní osoba

Ing. Markéta Škáchová

Projektová manažerka CzechDemo, odbor Startupů

tel.: +420 296 342 653

marketa.skachova@czechinvest.org

 

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Nabídka zvýhodněných služeb CzechDemo

Text výzvy

MS Word dokument 975,03 kB 16.1.2017

Příloha č. 1 - Návrh akcí CzechDemo

MS Word dokument 318,96 kB 16.1.2017

Příloha č. 2 - Přihláška CzechDemo

MS Word dokument 566,42 kB 16.1.2017

Příloha č. 3 - Pitch CzechDemo

MS Word dokument 538,46 kB 16.1.2017

Příloha č. 4 - Hodnotící formuláře CzechDemo

MS Word dokument 34,01 kB 16.1.2017

Příloha č. 5 - Kategorie CZ NACE

MS Word dokument 541,42 kB 16.1.2017

Příloha č. 6 - Pojmy CzechDemo

MS Word dokument 552,54 kB 16.1.2017

Příloha č. 6.1. - Aplikační výklad CzechDemo

PDF dokument 908,52 kB 16.1.2017

Příloha č. 6.2. - Aplikační výklad CzechDemo

PDF dokument 1,43 MB 16.1.2017

Příloha č. 7 - Smlouva o poskytnutí podpory

MS Word dokument 575,93 kB 16.1.2017

Příručka pro Žadatele

PowerPoint dokument 1,31 MB 16.1.2017