Projekt CzechEkoSystem

Cílem projektu CzechEkoSystem je zlepšení kvality a dostupnosti specifických poradenských služeb zaměřených na přípravu projektů inovačních malých a středních podniků jako potenciálních příjemců rizikového kapitálu pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace, 2007 – 2013 (OPPI), prioritní osy 6 „Služby pro rozvoj podnikání“ programu Poradenství.

Informace o projektu naleznete v přiložené brožuře. Veškeré další informace jsou k dispozici na stránkách projektu CzechEkoSystem.

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Brožura CzechEkoSystem

PDF dokument 3,4 MB 3.7.2015