Projekt CzechStarter

Díky aktivitě CzechStarter budete po dobu 7 měsíců rozvíjet Vaše podnikatelské aktivity prostřednictvím poskytovaných specifických služeb mentoringu a poradenství.

Vybraným start-upům, kteří absolvují basic fázi, umožníme absolvovat gold fázi v místě, kde se rodí budoucnost. Během 2týdenního campu v Silicon Valley můžete načerpat zkušenosti a náhlednout do podnikatelského ekosystému vyspělého trhu.

CzechStarter je určen pro české podniky s:

 • inovativním existujícím produktem/službou
  popř. prototypem, beta verzí (nikoliv pouze nápad)
 • stářím od 0 do 3 let
 • maximálně 50 zaměstnanci
 • sídlem v ČR a provozovnou
  mimo region hlavního města Prahy
 • statutem právnické osoby
 • potenciálem k nadnárodnímu působení
 • růstovým potenciálem do budoucna

 Veškeré informace nejen o tomto projektu naleznete na webu www.podporastartupu.cz