Průzkum: devět z deseti Čechů mluví cizím jazykem

12.2.2009 | CzechInvest | Vede slovenština s angličtinou, ubývá němčiny.

  • Alespoň jeden cizí jazyk ovládá celkem 87,7 procent občanů
  • Nejčastěji se Češi domluví dvěma jazyky, ke znalosti přesně dvou řečí se hlásí 28,4 % lidí
  • Češi nejvíc mluví slovensky (72,2 %), anglicky (61,3 %), německy (48,4 %) a rusky (42,6 %)
  • Ve věku 18-29 let neovládá žádný jazyk 6,4 % lidí, ve skupině 50-59 let 18,6 %.
  • Nejvíc stoupla znalost angličtiny – o 15 % za posledních šest let.

 Devět z deseti Čechů ve věku od 18 do 59 let se domluví alespoň jedním cizím jazykem. Jejich znalosti se navíc rychle zlepšují – ve srovnání s posledním obdobným výzkumem z doby před šesti lety je aktuální výsledek o 13 procent lepší. Vyplývá to z výzkumu, který na konci loňského roku mezi 2 388 dotazovanými uspořádala pro agenturu CzechInvest společnost AUGUR Consulting.

„Schopnost Čechů domluvit se cizím jazykem je pro zahraniční investory pochopitelně klíčová.  Data týkající se jazykové vybavenosti patří mezi nejčastější dotazy, na které odpovídáme potenciálním zájemcům o investování v ČR. Průzkum odpověděl na otázku, zda a na jaké úrovni si zaměstnanci porozumí se zahraničními manažery odpovědnými za přípravu, realizaci i pozdější provoz projektu,“ říká k účelu výzkumu generální ředitelka CzechInvestu Alexandra Rudyšarová.

Celkem 16,6 procent dotázaných uvádí znalost jednoho jazyka (v roce 2002 to bylo 14 %), 28,4 procent ovládá dva cizí jazyky (28 % v roce 2002), třemi jazyky se domluví 24,7 procent (21 % v roce 2002) a znalostí více než tří cizích jazyků se může pochlubit rovných 18 procent Čechů oproti 11 % před šesti lety. Respondenti odpovídali na to, které jazyky zvládají tak dobře, aby přečetli a porozuměli nekomplikovanému textu.

Napříč všemi věkovými skupinami se nejvíc lidí hlásilo ke znalosti přesně dvou cizích jazyků. Největší rozdíly byly v počtu těch, kteří neovládají žádný cizí jazyk. Zatímco průměrná hodnota v celém vzorku byla 12,3 procent, mezi respondenty ve věku 18-29 takových odpovědí bylo 6,4 procent a ve skupině 50-59 let 18,6 procent.

Ve srovnání s rokem 2002 se výrazně zvýšila znalost angličtiny ze 46,2 procent na 61,3 procent. Naopak trochu překvapivě klesla němčina – z 52,5 procent na 48,4 procent.

Výzkum potvrdil, že Češi se nejčastěji domluví slovensky (ovládá 72,2 % respondentů), anglicky
(61,3 %), německy (48,4 %) a rusky (42,6 %). Mezi třemi a deseti procenty lidí ovládá francouzštinu, polštinu, italštinu, maďarštinu, španělštinu a severské jazyky. Na další jazyky pak zbyly méně než tři procenta lidí.

Zajímavé výsledky přineslo regionální srovnání. Zatímco u angličtiny jsou nejlépe jazykově vybaveni obyvatelé Prahy (81,9 %) a Pardubického, Královéhradeckého a Jihomoravského kraje (ve všech třech případech nad 70 %), u němčiny vede Karlovarský kraj (67 %) a následují Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj (shodně lehce pod 60 %) a Jihočeský a Zlínský kraj (oba přes 50 %).

Rusky se ve dvanácti českých krajích domluví více než 40 procent obyvatel. Vede Karlovarský kraj (téměř 50 %), následovaný krajem Vysočina (necelých 50 %) a Jihomoravským krajem (pod 48 %). Znalost francouzštiny je nejčastější u obyvatel Královéhradeckého kraje (24 %), druhá je Praha (15,8 %) a třetí Zlínský kraj (14,6 %). V polštině pak podle očekávání kraluje Moravskoslezský kraj (48,4 %) s velkým náskokem před krajem Královéhradeckým (15,9 %).

Plynně se Češi nejčastěji domluví slovensky a anglicky. Slovenštinu na nejvyšší úrovni ovládá 16,2 procent Čechů, angličtinu 16,1 procent.  Významně lepší znalosti angličtiny a němčiny mají lidé ve věku od 18 až 29 let, naopak dotazovaní ve věku 50 až 59 let uvádějí jako nejčastější jazyk s plynnou či aktivní znalostí ruštinu.

Každý pátý Čech, který se domluví cizím jazykem, jej využívá ve svém zaměstnání. Jinak se ale Češi cizí jazyky učí především proto, aby je mohli využít na zahraniční dovolené. To je hlavní motivací pro 57,9 lidí. Třetina Čechů přiznává, že se chce do dvou let začít učit další jazyk.

Znalosti cizích jazyků

Znalost alespoň jednoho cizího jazyka


Pro další informace kontaktujte tiskové oddělení agentury CzechInvest

Lucie Kocourková, tisková mluvčí, tel.: 296 342 538, lucie.kocourkova@czechinvest.org

 

 


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR