Školicí střediska – Výzva I

Uvažujete o výstavbě nebo rekonstrukci školicího centra? Potřebujete zmodernizovat Vaše prostory pro vzdělávání zaměstnanců či pořídit školicí pomůcky? Jste malým a středním podnikem? Pokud ano, právě pro Vás je určen program Školicí střediska.

Příjem předběžných žádostí o podporu probíhá od 2. 6. 2015 do 31. 8. 2015. Žádosti o podporu jsou přijímány od 1. 12. 2015 do 7. 3. 2016.

Základní charakteristiky:

 

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace 500 tis. – 5 mil. Kč (dle pravidla „de minimis“)
 • maximální míra podpory: 50% ZV
 • v případě podpory infrastrukturního projektu na vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů v rámci křížového financování nesmí intenzita podpory přesáhnout:
 • 50 % způsobilých výdajů u malých podniků, max. 100 tis. Kč
 • 50 % způsobilých výdajů u středních podniků, max. 200 tis. Kč

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • výstavba nových školicích center
 • rekonstrukce stávajících školicích center
 • pořízení vybavení školicích prostor – nábytek IT vybavení, praktické školicí pomůcky atd.
 • pořízení vzdělávacích programů
 • v rozsahu křížového financování je v rámci podporovaného projektu umožněna podpora vzdělávání

zaměstnanců a zaměstnavatelů příslušeného podniku

 • podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly CZNACE (viz Příloha č. 1 část A)

 Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

Dlouhodobý hmotný majetek

 • rekonstrukce, výstavba či odstranění staveb, inženýrské sítě, inženýrská činnost, projektová dokumentace související se stavebními úpravami, hardware a sítě, technické zařízení, ostatní stroje a zařízení nezbytné pro zajištění vzdělávání

Dlouhodobý nehmotný majetek

 • školicí programy, software a data

Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Služby školitelů (pouze v případě křížového financování)

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
 • každý Žadatel (1 IČ) je v této výzvě oprávněn předložit 4 žádosti o dotaci

Systém sběru žádostí:

 • kolový

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Školicí střediska – Výzva I

PDF dokument 194,36 kB 29.5.2015

Příloha č. 2 – Vymezení způsobilých výdajů

PDF dokument 87,55 kB 29.5.2015

Příloha č. 3 – Kritéria hodnocení

PDF dokument 798,59 kB 29.5.2015

Příloha č. 4 – Doporučená osnova PZ

PDF dokument 130,45 kB 29.5.2015

Prohlášení k žádosti o podporu VČETNĚ de minimis

neznámý typ 35,5 kB 7.7.2015

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z OP PIK – zvláštní část

PDF dokument 3,53 MB 30.11.2015