Slovníček pojmů

Ř

Řídící orgán

Řídící orgán je subjekt, který odpovídá za účinnost, správnost řízení a provádění pomoci v rámci příslušného operačního programu. Odpovědnost řídícího orgánu vycházejí především z nařízení (ES) č.1083/2006.