Slovníček pojmů

Ž

Žadatel

subjekt, který podal žádost o poskytnutí podpory v rámci sledovaného programu

ŽoPl

žádost o platbu. Formulář pro nárokování čerpání dotace.