Slovníček pojmů

F

Finanční výkazy (FV)

formuláře předkládané žadatelem obsahující údaje pro ekonomické hodnocení projektu