Slovníček pojmů

H

Hodnotitelská komise

Kolektivní poradní orgán posuzující předložené projekty a vydávající doporučující stanovisko pro Řídící orgán před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace.