Slovníček pojmů

K

Klastr

soubor regionálně propojených společností (podnikatelů) a přidružených institucí a organizací - zejména institucí terciárního vzdělávání (vysokých škol, vyšších odborných škol) - jejichž vazby mají potenciál k upevnění a zvýšení jejich konkurenceschopnost

Kofinancování

V každém programu hrazeném z fondů EU je nutné spolufinancování ze strany České republiky. V programovacím období 2007-2013 poskytují fondy EU maximálně 85 % alokace a domácí spolufinancování činí 15 % (státní rozpočet, veřejné rozpočty). Pokud tyto investice vytvářejí příjmy, je podíl EU výrazně nižší. Tento pojem se užívá i při financování jednotlivých projektů. Každý projekt je zčásti hrazen finančními prostředky z fondů EU a zčásti jsou nutné vlastní zdroje žadatele.

Kolový systém příjmu žádostí

V kolovém systému sběru žádostí jsou všechny přijaté žádosti vyhodnoceny k jednomu okamžiku a dotace poskytnuty na základě stanoveného pořadí dle dosažených bodů. Po ukončení hodnocení jsou vydána Rozhodnutí projektům vyšším než minimálním stanoveným počtem bodů dle výše disponibilní alokace na daný program (kolo výzvy).

Kontinuální systém příjmu žádostí

V kontinuálním systému sběru žádostí jsou žádosti o poskytnutí dotace vyhodnocovány průběžně a průběžně jsou vydávána Rozhodnutí o poskytnutí dotace.