Slovníček pojmů

T

Technické zhodnocení staveb

Za technické zhodnocení staveb se v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb. v platném znění považují nástavby, přístavby, stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace.

Technologické platformy

kooperační oborové seskupení sdružující „klíčové hráče“ daného odvětví (průmyslové podniky, oborová sdružení a svazy, výzkumné a finanční instituce, národní orgány veřejné správy) podílející se na výzkumu, vývoji a inovacích ve strategicky významné techno

Telehousing

Služba využívaná zejména telekomunikačními operátory, která umožňuje zákazníkovi umístit jeho telekomunikační zařízení v prostorách datového centra nebo si najmout určitou kapacitu telekomunikačního zařízení poskytovatele.

Tvorba nových IS/ICT řešení

Tvorba nebo návrh specializovaného a vysoce sofistikovaného IS/ICT řešení, tvorba zcela nových SW systémů i rozšíření palety funkcí existujících řešení a aplikací, případně převod systému na vyšší systémovou platformu, která umožní zvýšení provozních parametrů, včetně související implementace.