Úspory energie – Výzva I

Chcete snížit energetickou náročnost Vašeho podniku? Chcete obměnit staré technologie na výrobu energie za nové? Plánujete využívat odpadní energie ve výrobních procesech nebo zavést či modernizovat systém měření a regulace? Uvažujete o modernizaci či rekonstrukci rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích průmyslových areálech? Potom je právě pro Vás určen program Úspory energie.

Příjem předběžných žádostí o podporu probíhá od 1. 6. 2015 do 31. 8. 2015. Žádosti o podporu jsou přijímány od 1. 12. 2015 do 30. 4. 2016.

Základní charakteristiky:

 

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé, střední i velké podniky
 • typy podporovaných právních forem jsou specifikované v textu Výzvy

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace 500 tis. - 250 mil. Kč
 • maximální absolutní výše dotace na ekologické studie (Energetický posudek) činí 350tis. Kč
 • max. míra podpory: malý podnik 50% ZV, střední podnik 40% ZV, velký podnik 30% ZV
 • max. míra podpory na ekologické studie (Energetický posudek): malý podnik 50% ZV, střední podnik 40% ZV, velký podnik 30% ZV

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických  hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti
 • zavádění a modernizace systémů měření a regulace
 • modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke  zvýšení její účinnosti
 • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové vysoce efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod (LED)
 • realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru
 • využití odpadní energie ve výrobních procesech
 • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
 • instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (biomasa, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy)
 • instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)
 • ekologické studie (Energetický posudek)

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
 • nejsou podporována komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace
 • v rámci této výzvy lze na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat maximálně 4 žádosti o dotaci

Systém sběru žádostí:

 • kontinuální

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Úspory energie - Výzva I

PDF dokument 182,36 kB 29.5.2015

Příloha č.1 - Změna (transformace) subjektu

PDF dokument 244,23 kB 21.9.2015

Příloha č.2 - Vymezení způsobilých výdajů

PDF dokument 123,74 kB 29.5.2015

Příloha č.3 - Kategorie CZ-NACE

PDF dokument 102,78 kB 29.5.2015

Příloha č.4 - Výběrová Kritéria

PDF dokument 709,69 kB 29.5.2015

Příloha č.5 - Osnova studie proveditelnosti

PDF dokument 239,13 kB 29.5.2015

Příloha č.6 - Seznam hospodářsky problémových regionů

PDF dokument 49,3 kB 29.5.2015

Příloha č.8 - Energetický posudek

PDF dokument 206,5 kB 29.5.2015

Uživatelská příručka IS KP14+

Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu

PDF dokument 7,4 MB 2.3.2016

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z OP PIK – zvláštní část

PDF dokument 4,72 MB 7.3.2016

Prohlášení k žádosti o podporu BEZ de minimis

neznámý typ 27,76 kB 7.7.2015