Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Novinky

16. 12. 2015 Aktuální informace o programech podpory podnikání

16.12.2015
16. 12. 2015 Aktuální informace o programech podpory podnikání

Vyhlášení nových výzev v OP PIK

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídicí orgán OP PIK vyhlásilo dne 15. prosince 2015 výzvy k následujícím programům podpory Operačního programu Podnikání a inovace (OP PIK):

I. výzva programu podpory Spolupráce — Technologické platformy

I. výzva programu podpory Služby infrastruktury

I. výzva programu podpory Obnovitelné zdroje energie

II. výzva programu podpory Inovace - Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

III. výzva programu podpory Technologie

Texty výše uvedených výzev včetně specifických příloh k výzvám jsou zveřejněné na webu CzechInvestu zde pod jednotlivými záložkami a také na webu Ministerstva průmyslu a obchodu zde.

Příjem žádostí o podporu bude pro všechny uvedené výzvy zahájen prostřednictvím monitorovacího systému MS2014+ dne 4. ledna 2016 (přesné termíny zpřístupnění žádostí o podporu v MS2014+, zahájení a ukončení příjmu žádostí o podporu, druhu vyhlášené výzvy, modelu hodnocení a finanční alokace na výzvu jsou uvedeny v textu výzvy).

Ve všech případech se jedná o výzvy s tzv. jednokolovým modelem hodnocení, kdy žadatelé podávají pouze jednu žádost o podporu obsahující veškeré potřebné údaje o projektu nutné pro jeho hodnocení ze strany Řídicího orgánu. Kromě výzvy Inovace - Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví, která je vyhlášena jako výzva průběžná (tj. nesoutěžní typ výzvy, kdy hodnocení žádostí probíhá průběžně), se u všech ostatních výzev jedná o výzvy kolové (tj. soutěžní typ výzvy, kde jsou projekty porovnávány mezi sebou a výběr projektů je proveden až po zhodnocení všech projektů).


Program Spolupráce - Klastry – aktualizace přílohy
V minulých dnech byla aktualizována Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK - zvláštní část programu Spolupráce – Klastry Výzva I. Na str. 19 bylo upraveno vyplnění pole Veřejná podpora. Na str. 34 a 35 byly doplněny informace týkající se CBA. Na str. 34 byly doplněny informace k povinným přílohám žádosti o podporu a dále byly doplněny požadované ostatní přílohy.

Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK – zvláštní část je k dispozici zde.


Program Partnerství znalostního transferu – aktualizace přílohy
V minulých dnech byla aktualizována Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z OP PIK – zvláštní část programu Partnerství znalostního transferu. Na str. 33 a 34 byly doplněny informace k CBA. Dále byly na str. 33 doplněny požadované ostatní přílohy žádosti o podporu.

Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK – zvláštní část je k dispozici zde.


Vaše dotazy na programy podpory podnikání rádi zodpovíme na bezplatné informační lince 800 800 777 (v pracovních dnech od 9 do 13 hodin) a na e-mailové adrese programy@czechinvest.org

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}