Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

Reference

JNJ Global Business Services s.r.o.

„Spolupráce společnosti Johnson & Johnson s agenturou CzechInvest je dlouhodobá a z našeho pohledu investora velmi přínosná. Před založením našeho centra sdílených služeb jsme v letech 2005 -2006 s CzechInvestem úzce spolupracovali při realizaci našeho investičního záměru a ocenili podporu a konzultace při přípravě žádosti o investiční pobídky. Tato byla následně akceptována a velmi vítanou státní podporu jsme čerpali v několika následujících letech. Vysokou přidanou hodnotu oceňujeme také při současné spolupráci s oddělením AfterCare, která probíhá především na bázi marketingové podpory. Díky doporučení CzechInvestu jsme byli v nedávné době oceněni mezi nejúspěšnějšími Investory roku. Důležité jsou pro nás také pravidelné informace o aktuálních možnostech finanční podpory, časté pozvánky na semináře týkající se oblasti HR, speciálně s přihlédnutím k problematice pracovních a pobytových víz. CzechInvest je pro nás dlouhodobě důležitým strategickým partnerem – a to jak díky široké nabídce služeb, tak díky velmi profesionálnímu přístupu všech jeho reprezentantů, se kterými jsme měli možnost doposud spolupracovat.“

David Mansfeld, Managing Director, JNJ Global Business Services s.r.o.

JNJ Global Business Services s.r.o.

„Spolupráce společnosti Johnson & Johnson s agenturou CzechInvest je dlouhodobá a z našeho pohledu investora velmi přínosná. Před založením našeho centra sdílených služeb jsme v letech 2005 -2006 s CzechInvestem úzce spolupracovali při realizaci našeho investičního záměru a ocenili podporu a konzultace při přípravě žádosti o investiční pobídky. Tato byla následně akceptována a velmi vítanou státní podporu jsme čerpali v několika následujících letech. Vysokou přidanou hodnotu oceňujeme také při současné spolupráci s oddělením AfterCare, která probíhá především na bázi marketingové podpory. Díky doporučení CzechInvestu jsme byli v nedávné době oceněni mezi nejúspěšnějšími Investory roku. Důležité jsou pro nás také pravidelné informace o aktuálních možnostech finanční podpory, časté pozvánky na semináře týkající se oblasti HR, speciálně s přihlédnutím k problematice pracovních a pobytových víz. CzechInvest je pro nás dlouhodobě důležitým strategickým partnerem – a to jak díky široké nabídce služeb, tak díky velmi profesionálnímu přístupu všech jeho reprezentantů, se kterými jsme měli možnost doposud spolupracovat.“

David Mansfeld, Managing Director, JNJ Global Business Services s.r.o.