Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

CzechInvest Akademie (CIA): rozšiřování odborných kapacit zaměstnanců agentury CzechInvest

CzechInvest Akademie (CIA): rozšiřování odborných kapacit zaměstnanců agentury CzechInvest
  • Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016926
  • Realizátor projektu: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
  • Doba trvání projektu: 1. 7. 2020 – 30. 6. 2023
  • Projekt je podpořen z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Zaměstnanost

České podnikatelské prostředí se od porevolučních let významně mění a s ním i úloha agentury CzechInvest. Nové výzvy představuje především dynamický rozvoj tuzemského průmyslu – zavádění Průmyslu 4.0 ve firmách, digitální transformace, nástup nových technologií, ale i Zelená dohoda pro Evropu. V souvislosti s těmito změnami rostou i požadavky na odborné znalosti zaměstnanců agentury CzechInvest napříč průmyslovými sektory.  

Projekt CzechInvest Akademie umožní zaměstnancům agentury vzdělávání prostřednictvím kvalitních školení a workshopů jak v oblasti měkkých dovedností, tak v jednotlivých oblastech podpory, kterou nabízí klientům. Prostřednictvím zahraničních stáží a výměny zkušeností s příbuznými organizacemi v zahraničí rovněž zkvalitní nástroje podpory podnikatelských aktivit v České republice. Zaměstnanci zároveň získají přístup k nejnovějším trendům a odbornému know-how na světové úrovni.

Pomocí implementace vzdělávacího programu CzechInvest Akademie budou pracovníci agentury schopni lépe odpovídat na aktuální potřeby klientů a tím přispívat k naplnění strategických cílů, které agentuře stanovuje Inovační strategie České republiky 2019–2030: The Country for the Future.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}