Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 727 850 330

Projekt Pasportizace

Projekt Pasportizace

Zefektivnění a optimalizace procesu vyhodnocování, sběru a správy dat potřebných pro mapování regionů a vytvoření Mapy podnikatelského prostředí

  • Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016673
  • Realizátor projektu: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
  • Doba trvání projektu: 30. 6. 2020 – 1. 6. 2023
  • Projekt je podpořen z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Zaměstnanost

CzechInvest v rámci svých aktivit vytváří tzv. mapu podnikatelského prostředí, která zahrnuje analýzu podnikatelského prostředí na úrovni obcí s pověřeným úřadem a tzv. profil potřeb firem. Ten poskytuje komplexní informace o potřebách jednotlivých firem a o úrovni podnikatelského prostředí v ČR. Celý tento proces se souhrnně nazývá pasportizace. Jejím cílem je tvorba relevantního podkladu pro strategické plánování rozvoje obcí i pro lokalizaci vhodných firem a investic.

Data jsou momentálně získávána jak formou dotazníkového šetření, tak z ARES (registru ekonomických subjektů), odkud je čerpán například obrat, počet zaměstnanců nebo CZ NACE. Získaná data pak regionální projektoví manažeři manuálně vkládají do tabulek, zpracovávají a vyhodnocují je za každý region, což zabírá neúměrné množství času.

Cílem projektu je vytvoření vhodného online nástroje, který významně zkrátí dobu nutnou pro zpracování dat. Vedle časové úspory online nástroj umožní data agregovaně zpracovávat dle území a různých další kategorií, a to i díky jednotné metodice, která optimalizuje proces výběru a nakládání s daty ze strany firem i obcí. Tato automatizace také odstraní potenciál vzniku chyb a překlepů na minimum vzhledem ke strojovému načítaní a vyplňování dat. V neposlední řadě nebude docházet k zatěžování kvalifikovaných zaměstnanců rutinní a časově náročnou administrativou. Dojde tedy k efektivnímu využití odborných lidských zdrojů a zkrácení celého procesu mapování podnikatelského prostředí v České republice.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}