Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 727 850 330

Systémová podpora implementace a řízení Národní RIS3

Systémová podpora implementace a řízení Národní RIS3

Průmyslová revoluce 4.0 mění tvář národních ekonomik i ekonomiky celosvětové. Z této skutečnosti vychází zásadní strategický dokument České republiky – Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci (Národní RIS3). Podpořit, usnadnit a zrychlit naplňování programu nastaveného tímto strategickým dokumentem si klade za cíl Projekt Systémová podpora implementace a řízení Národní RIS3. Ten podporuje a pěstuje chytrou specializaci v České republice a v krajích s ohledem na jejich specifický potenciál.

Více o projektu

  • Název projektu: Systémová podpora implementace a řízení Národní RIS3
  • Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_024/0016934
  • Realizátor projektu: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
  • Partner s finančním příspěvkem: Technologická agentura ČR, Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
  • Partner bez finančního příspěvku: Technologické centrum Akademie věd České republiky
  • Doba trvání projektu: 1. 3. 2020 – 31. 12. 2022
  • Projekt je podpořen z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Výstupy projektu

Analýza investičních pobídek dle RIS3 oborů a krajů >>

Analýza startupů podpořených CzechInvestem >>

Heatmapa startupů podpořených CzechInvestem >>

Mapa výdajů na výzkum a vývoj dle krajů >>

Vybrané indikátory v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (Srovnání krajů) >>

Mapová aplikace digitální infrastruktury >>

Tento projekt svými ambicemi navazuje na dlouhodobou strategii CzechInvestu, jeho prioritou je zvýšení konkurenceschopnosti tuzemských firem a maximalizace atraktivity České republiky coby světového technologického centra skrze podporu výzkumu, vývoje a inovací. Mezi jeho další cíle patří určení oblastí specializace a trendů výzkumu, vývoje a inovací v klíčových technologických odvětvích. V rámci projektu vzniká metodika analýzy tohoto terénu, jejímž jádrem je sběr a systematické vyhodnocování relevantních dat. Odborný tým CzechInvestu se zaměřuje právě na datovou analýzu, práci s inovačními infrastrukturami a klastry, vzdělávání a komunikaci.

Jedním z pilířů projektu je vývoj podpůrných online nástrojů Národní RIS3 strategie ve spolupráci s TA ČR a MPO. Ty umožní rychlé vygenerování výstupů s mimořádnou výpovědní hodnotou v rámci specializací krajů i České republiky celkově. Zavádění zmíněných nástrojů a jejich efektivní využívání bude předmětem úzké spolupráce manažerů národních a krajských RIS3 strategií. Propojením národní a krajské úrovně získáme nejen detailní vhled, ale i efektivní systém sdílení informací a práce s nimi.

Vzhledem k rychle se měnícímu prostředí současného technologického světa se projekt do velké míry opírá také o analýzu možných variant budoucího vývoje na poli technologií a inovací (foresight). Projekt pracuje rovněž s informacemi získanými vyhodnocováním zahraničních zkušeností.
 

Více o RIS3

Analýza investičních pobídek dle RIS3 oborů a krajů

Analýza startupů podpořených CzechInvestem

Heatmapa startupů podpořených CzechInvestem

Mapa výdajů na výzkum a vývoj dle krajů

 

 

Vybrané indikátory v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (Srovnání krajů)

Mapová aplikace digitální infrastruktury

V mapové aplikaci jsou pro zobrazení dostupné 3 datové vrstvy. Vždy si vyberte pouze jednu, kterou byste chtěli zobrazit. V mapě po kliknutí na území ORP se ukáže okno s podrobnějšími informacemi. Mapu lze přibližovat a oddalovat kolečkem myši, případně plusem a mínusem v levé horní části mapy.

V mapové aplikaci jsou dostupné následující vrstvy:

Dostupnost 30 Mb/s OBAM v ZSJ v % - Průměrná hodnota dostupnosti 30 Mb/s OBAM za všechny ZSJ (základní sídelní jednotky) v daném ORP v %.

Dostupnost bezdrátového připojení v ZSJ v % - Průměrná hodnota dostupnosti bezdrátového připojení za všechny ZSJ (základní sídelní jednotky) v daném ORP v %.

Dostupnost optického připojení v ZSJ v % - Průměrná hodnota dostupnosti optického připojení za všechny ZSJ (základní sídelní jednotky) v daném ORP v %.

 

 

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}