Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 727 850 330

Vedení agentury CzechInvest

Vedení agentury CzechInvest

 

Petr Očko

Ing. Petr Očko, PhD.

pověřen řízením agentury CzechInvest

Vystudoval informační management a evropskou integraci na Vysoké škole ekonomické. Dále absolvoval doktorské studium v oblasti informační ekonomiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Začínal v malé startupové firmě, ale působil i na Ministerstvu financí či jako business development manager ve společnosti Telefonica O2. Od srpna 2010 působil jako sekční ředitel pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje na Ministerstvu průmyslu a obchodu. V letech 2012–2013 byl souběžně pověřen řízením agentury CzechInvest. Od roku 2015 vedl Odbor finančních nástrojů a řízení projektů a připravoval projekt Národního inovačního fondu či transformaci Českomoravské záruční a rozvojové banky. V březnu 2016 byl jmenován předsedou Technologické agentury ČR a napomáhal rozvinout podporu aplikovaného výzkumu v oblastech klíčových pro Českou republiku. V současné době vykonává funkci náměstka ministra průmyslu a obchodu pro řízení Sekce digitalizace a inovací a od května 2022 je pověřen řízením agentury CzechInvest.

 

Rajtr-Vojtech_web.jpg

Bc. Vojtěch Rajtr

náměstek pro strategii

Vystudoval Národohospodářskou fakultu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Před nástupem do agentury CzechInvest v roce 2005 pracoval v marketingových a reklamních agenturách. Ve svých počátcích v CzechInvestu se zabýval rozvojem českých subdodavatelských firem. Postupně získal zkušenosti v oblasti celkové podpory firem, od startupů až po velké zahraniční investory. Od listopadu 2014 zastával pozici ředitele Divize malého a středního podnikání a regionů. V roce 2020 se stal náměstkem pro strategii, který určuje směřování CzechInvestu podle Strategie 2019+. Hovoří plynně anglicky. Ve volném čase se věnuje především své rodině. Rád lyžuje a jezdí na kole.

 

 

Eva Jungmannová

Ing. Eva Jungmannová

ředitelka Divize investic a zahraničních aktivit

Eva Jungmannová vystudovala Mezinárodní politiku a diplomacii na Vysoké škole ekonomické v Praze. V CzechInvestu působí od roku 2013, nejdříve pracovala jako projektová manažerka pro strategické projekty, později vedla oddělení strategických projektů. Mezi lety 2017 a 2021 otevřela novou zahraniční kancelář CzechInvestu v Kanadě. Po návratu v roce 2022 převzala vedení Divize investic a zahraničních aktivit. Eva hovoří anglicky, německy a španělsky. Ve volném čase ráda cestuje, běhá a čte.
 

 

Michal Urban

Mgr. Michal Urban

ředitel Divize podnikatelského prostředí

Vystudoval učitelský obor Tělesná výchova – Zeměpis na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK a většinu profesního života se věnoval oblasti vzdělávání. Nejprve učil ve Velké Británii, poté vedl agenturu administrující evropský program na podporu neformálního vzdělávání a dobrovolnických aktivit a poté působil na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, kde měl na starosti oblast mládeže a podporu nadaných žáků. Do CzechInvestu nastoupil těsně před příchodem COVIDU jako ředitel regionálních kanceláří a od listopadu 2021 vede Divizi podnikatelského prostředí. Volný čas nejraději tráví se svou rodinou, hodně sportuje a cestuje.
 

 

Petr Križan

Ing. Petr Križan

ředitel Divize vnitřních služeb

Vystudoval manažersko-ekonomický obor na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity. Po studiích působil 10 let na Úřadě pro ochranu hospodářské soutěže, kde se stal Ředitelem odboru veřejné podpory a zástupcem 1. místopředsedy. Mezi lety 2011 a 2021 působil v České exportní bance, kde zastával funkce Náměstka generálního ředitele, Ředitele zastoupení ČEB v Ruské federaci a Ředitele odboru mezinárodních vztahů a komunikace. Do agentury CzechInvest nastoupil v roce 2022 jako Ředitel Divize vnitřních služeb. Ve volném čase cestuje po světě, věnuje se sportu zejména bojovým uměním a je obdivovatelem moderní gastronomie.

 

 

Tereza Kubicová

Ing. Tereza Kubicová

náměstkyně pro technologický rozvoj

Vystudovala management cestovního ruchu na Univerzitě Hradec Králové a řízení regionálních projektů na ČVUT. V CzechInvestu působila na pozici projektového manažera, pracovala s tématy klastrů na české i mezinárodní scéně, stála u zrodu vesmírného inkubačního centra ESA BIC Prague (dnešní ESA BIC Czech Republic), které následně z pozice ředitelky odboru Interních projektů vedla. Dnes je náměstkyní pro Technologický rozvoj, zodpovídá mimo jiné za vedení projektu Technologická inkubace a je zakladatelkou festivalu Czech Space Week. Ve volném čase ráda cestuje, čte a tráví čas s pejskem a mužem v přírodě.

 

Ivo Denemark

Bc. Ivo Denemark

ředitel Divize startupů a inovativních malých a středních podniků

Ivo Denemark, vzděláním makroekonomický historik a pedagog, se od prodeje vlastní vzdělávací společnosti dlouhodobě věnuje pomoci inovativním záměrům a jejich financování. Do agentury CzechInvest nastoupil v roce 2020 na pozici Business development managera inkubátoru ESA BIC. Znalost inkubačního procesu následně využil při zakládání specializovaných programů podpory (inkubátorů) pro AI, Mobility, Kreativní průmysly a další sektory. Mnoho let se věnuje sociálním projektům, zejména na pražském Žižkově, a spoluzaložil charitativní festival ŽižCon. Závodně hraje curling, je dobrovolný hasič. Mezi jeho koníčky patří deskové hry, vodáctví a výchova dcery.

 

 

Kompletní seznam řídících pracovníků agentury

Jméno Pozice E-mail
Gabriela Bauerová ředitelka Odboru rozvoje investic gabriela.bauerova@czechinvest.org
Ivo Denemark ředitel Divize startupů a inovativních malých a středních podniků ivo.denemark@czechinvest.org
Alena Hájková ředitelka Odboru regionálních kanceláří alena.hajkova@czechinvest.org
Petr Heczko ředitel Odboru analyticko-informačního petr.heczko@czechinvest.org
Martin Hýža ředitel Odboru technologické inkubace martin.hyza@czechinvest.org
Petr Križan ředitel Divize vnitřních služeb petr.krizan@czechinvest.org
Eva Jungmannová ředitelka Divize investic a zahraničních aktivit eva.jungmannova@czechinvest.org
Jana Kadlecová ředitelka Kanceláře generálního ředitele jana.kadlecova@czechinvest.org
Tereza Kubicová náměstkyně pro technologický rozvoj tereza.kubicova@czechinvest.org
Marek Lorenc ředitel Odboru marketingu marek.lorenc@czechinvest.org
Martina Malíková ředitelka Odboru interních projektů martina.malikova@czechinvest.org
Jiří Matýsek ředitel Odboru ekonomického jiri.matysek@czechinvest.org
Jan Fichtner ředitel Odboru facility managementu jan.fichtner@czechinvest.org
Martin Partl ředitel Odboru zahraničních aktivit martin.partl@czechinvest.org
David Pejšek ředitel Odboru financování investic david.pejsek@czechinvest.org
David Petr ředitel Odboru podnikatelské lokalizace david.petr@czechinvest.org
Vojtěch Rajtr náměstek pro strategii vojtech.rajtr@czechinvest.org
Andrea Sibřinová ředitelka Odboru personálního andrea.sibrinova@czechinvest.org
Helena Sosnová ředitelka Odboru právního helena.sosnova@czechinvest.org
Michal Urban ředitel Divize podnikatelského prostředí michal.urban@czechinvest.org
Ladislav Tobiáš ředitel Odboru informačních technologií ladislav.tobias@czechinvest.org
K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}