Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Ideathon pro ZOO v Ústí nad Labem

Setkání

Ideathon pro ZOO v Ústí nad Labem

2023-11-23 08:00:00 2023-11-23 20:00:00 Europe/Prague Ideathon pro ZOO v Ústí nad Labem Drážďanská 23/454, 400 07 Ústí nad Labem test@czechinvest.cz
23 lis. 2023
08:00 - 20:00
Ústí nad Labem

Ústí nad Labem

Drážďanská 23/454, 400 07 Ústí nad Labem Sraz v 8:00 hod. u horní brány ZOO (z Dobětic)

Generátor nápadů na téma podpory ZOO Ústí nad Labem

Máte dobré nápady? Sem s nimi! Hledáme nadšence, kteří nám pomůžou vymyslet, jak co nejlépe pomoci rozvoji Zoologické zahrady v Ústí nad Labem, zvýšit její atraktivitu a pomoci tak socioekonomickému rozvoji regionu.

Zapojte se s námi do souboje nápadů. Na nejlepší nápady čekají zajímavá ocenění. 

Jak to bude probíhat?

Účastníci Ideathonu se sejdou v 8:00 hod. u horní brány ZOO (z Dobětic). Společně se zástupci agentury CzechInvest a zaměstnanci ZOO proběhne prohlídka prostor, které se budou vztahovat k navrženým tématům, jež budou účastníci v rámci Ideathonu řešit.

Cílem je seznámit účastníky s reálným prostředím. Poté proběhne přesun do budovy Inovačního centra Ústeckého kraje, v ulici Velká Hradební 54, 400 01 Ústí nad Labem. Zde budou účastníci rozděleni do týmů dle přihlášek a následně týmy zahájí tvorbu svých prezentací. K ruce budou účastníkům mentoři z Inovačního centra, agentury CzechInvest a zaměstnanci ZOO. V průběhu dne proběhne pro účastníky krátká prezentace na téma: „Jak připravit efektivní prezentaci.“ V průběhu akce bude zajištěno pro účastníky menší občerstvení.

Na závěr odprezentují účastníci své nápady odborné porotě. Předpokládaný čas ukončení akce ve 20:00 hod.

Základní charakteristiky akce:

 • Podpora rozvoje ZOO Ústí nad Labem 
 • Základním tématem je snaha o zvýšení atraktivity a povědomí o ZOO
 • Networking 
 • Na akci se setkáte se zástupci místních firem, agentury CzechInvest, Inovačního centra Ústeckého kraje a města Ústí nad Labem

Soutěž:

 • Cena poroty - vítězný nápad získá odměnu ve formě prize money
 • Speciální cena zaměstnanců ZOO - získá vouchery na nákup techniky v Alza.cz
 • Oba týmy budou mít možnost spolupracovat na dalším rozvoji ZOO Ústí nad Labem

Zadání:

Výstupy práce jednotlivých týmů by měly obsahovat některý (ideálně více)Výstupy práce jednotlivýc z následujících bodů v souvislosti s plánem na podporu rozvoje ZOO Ústí nad Labem:

 • Definice cílových skupin - koho chceme oslovit a přilákat - typy návštěvníků, na které je vhodné, vzhledem k potenciálu regionu, cílit propagaci a jednotlivé aktivity
 • Obsah sdělení - co chceme potenciálním návštěvníkům říci (témata, sjednocující myšlenky, místa k navštívení, vizuální identita, brand regionu/místa, slogan, lokální produkty a služby apod.)
 • Forma sdělení - jak je nejlepší oslovovat potenciální návštěvníky (online/offline akce, média, kampaně, sociální sítě, letáky, billboardy, mediální spolupráce apod.)
 • Rozvoj partnerství v této oblasti - identifikace partnerů pro spolupráci, návrh obsahu a formy spolupráce
 • Načasování - kdy jednotlivé aktivity (akce, propagace) realizovat vzhledem k cílovým skupinám, ročnímu období, počasí, délce pobytu apod.
 • Finanční náročnost - jak efektivně alokovat disponibilní rozpočet na jednotlivé aktivity

Pro práci budou týmům k dispozici základní orientační data o ZOO, fotodokumentace ZOO a ke konzultacím odborní mentoři z řad zaměstnanců ZOO, oblasti marketingu/propagace, zástupce znalců místních reálií apod.
 

Našim cílem je:

 • Zlepšit propagaci a zviditelnění ZOO Ústí nad Labem
 • Zvýšit atraktivitu ZOO pro návštěvníky
 • Podpořit kreativitu u vzdělaných a aktivních lidí/studentů
 • Zvýšit efektivitu konkrétních procesů v ZOO

Proč se přihlásit do Ideathonu pro ZOO Ústí nad Labem?

 • Budete mít možnost setkat se s novými lidmi, kteří mají chuť pracovat
 • a vytvářet něco nového.
 • Dostanete cenné rady a zpětnou vazbu od mentorů a poroty.
 • Jedná se o možnost, jak přivést k životu svůj nápad nebo jak uplatnit své schopnosti při spolupráci na zajímavém konceptu.
 • Zažijete smysluplný den plný inspirace a kreativity.
 • Bude-li soutěžní návrh vašeho týmu zajímavý, čekají na vás atraktivní ceny, které pro výherce poskytli sponzoři Ideathonu.

Pravidla

Ke stažení ve spodní části webu.

Hodnotící kritéria

 • Inovace: myšlenka, originalita, inovativnost řešení
 • Projekt/koncept: potenciál, realizovatelnost, životaschopnost, komplexnost
 • Zpracování: technická stránka projektu – kvalita zpracování
 • Prezentace: forma předání nápadu prostřednictvím prezentace před porotou

Ceny

Finanční ocenění ve výši 30 000 Kč a vouchery na nákup IT techniky v Alza.cz v celkové hodnotě 10 000 Kč.

Pro koho je akce určena?

Účast na akci je zdarma po závazné registraci. Pouze pro účastníky starší 18 let.

Týmy a jejich složeni:

Tým může tvořit jednotlivec, nebo skupina 2 až 5 účastníků starších 18 let (pro registraci je potřeba přihlásit každého člena týmu zvlášť).

Může se přihlásit:

 • Student univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem šikovný ve svém oboru (ideálně v oborech jako regionální rozvoj, ekonomika, management, marketing, cestovní ruch, podnikání, grafika, ochrana životního prostředí a další)
 • Kreativec
 • Marketér
 • Designér/grafik
 • Nadšenec do oblasti cestovního ruchu, marketingu, ochrany životního prostředí

Harmonogram akce:

Čas

Aktivita

8:00

Sraz u horního vchodu ZOO Ústí nad Labem – z ulice Výstupní

8:10

Zahájení akce: Přivítání účastníků + úvodní slovo ředitelky reg. kanceláře agentury CzechInvest pro ÚK a ředitelky ZOO

8:10-9:30

Skupinová prohlídka ZOO

9:30-10:00

Přesun do ICUK po vlastní ose

10:15-10:45

Představení témat, výběr zadání

10:45-11:00

Umístění skupin do prostor ICUK

11:00

Start Ideathonu

12:00-12:30

Oběd formou rautu

12:30-13:00

Workshop: prezentační dovednosti

13:00-18:00

Práce v týmech vč. tvorby prezentace

18:00

Oficiální ukončení práce v týmech (deadline pro odeslání finálních prezentací)

18:00-18:15

Pauza na občerstvení

18:15-19:00

Začátek prezentací ve formátu 3 minuty prezentace + 3 minuty otázky poroty

19:00-19:15

Vyhodnocení prezentací porotou

19:15-19:45

Vyhlášení vítězů, předání cen

20:00

Ukončení akce

Občerstvení

V průběhu akce budou pro soutěžící zajištěny nápoje, káva a drobné občerstvení.

Organizátor

 • Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Partneři

 • Inovační centrum Ústeckého kraje
 • Město Ústí nad Labem
 • Aperam Stainless Services & Solutions Tubes Czech Republic s.r.o.
 • Materialise, s.r.o.
 • IZOLACE BERAN, s.r.o.
 • Viterra Czech, s.r.o.

Za podpory

 • Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}