Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500

Konference Potenciál místní ekonomiky 2021

Seminář

Konference Potenciál místní ekonomiky 2021

2021-11-01 10:00:00 2021-11-01 16:00:00 Europe/Prague Konference Potenciál místní ekonomiky 2021 Vyšehradská 51, Praha 2 test@czechinvest.cz
01 lis. 2021
10:00 - 16:00
Praha

Praha

Vyšehradská 51, Praha 2 CAMP

Cílem konference Potenciál místní ekonomiky 2021 je prezentovat tuzemské i zahraniční příklady dobré praxe vedoucí k podpoře lokální ekonomiky, posílení hospodářského růstu regionů a zvýšení životní úrovně v obcích. Tématem letošního ročníku je rozpočtové určení daní (RUD).

Akce je určena všem zástupcům veřejné i soukromé sféry, především však představitelům municipalit, kteří hledají nové informace, nástroje, kontakty a inspiraci, jak podpořit ekonomický rozvoj obcí a měst. 
 

1. listopadu 2021 | 10:00–17:10 | CAMP | Praha

Téma: Rozpočtové ur​čení daní – čas na změnu?   

  • Je rozpočtové určení daní dostatečně efektivní, transparentní a spravedlivé?  
  • Mají obce a kraje v ČR dostatek prostředků na svůj rozvoj?  
  • Jsou obce motivovány podporovat podnikání a soukromé investice na svém území?  
  • Je nyní čas na změnu?  
  • Co by případná změna znamenala pro malé obce, města, kraje či státní rozpočet?  

Registrace je již uzavřena, konferenci můžete sledovat 1. 11. 2021 přes stream na následujícím odkazu.
 

Program konference

Podrobný časový harmonogram jednotlivých bloků bude brzy upřesněn

09:00–10:00 Registrace účastníků a snídaně
10:00–12:00

Blok I - RUD a motivace měst k podpoře investic a podnikání 

 - Jaký daňový výnos reálně plyne do obecní kasy z lokálních firem?
 - Jsou obce motivovány podporovat rozvoj podnikání a investic na svém území?
 - Mají obce dostatek prostředků na svůj rozvoj?
 - Jak RUD ovlivňuje rozvoj veřejného prostoru, architektury a developmentu?

Řečníci: 
- Pavel Sovička, Managing Director CZ&SK ve společnost Panattoni
- Přemysl Klas, Manager, Tax Services ve společnosti KPMG 
- Ondřej Chybík, architekt, zakladatel studia CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o. 
- Lucie Pára, zástupce vedoucího Kanceláře strategií a politik udržitelnosti IPR Praha 

V diskuzi s řečníky dále zasednou: 
- Věra Kovářová, místopředsedkyně Svazu místních samospráv, krajská zastupitelka a poslankyně
- Patrik Reichl, generální ředitel agentury CzechInvest
- Věslav Michalik, starosta obce Dolní Břežany, radní Středočeského kraje a náměstek hejtmanky pro oblast financí, dotací a inovací  

12:00-13:00 Přestávka na oběd
13:00–14:45

Blok II - RUD v realitě municipalit  

 - Jak se s aktuálním RUD hospodaří malé obci na venkově, okresnímu městu nebo kraji?
 - Do jaké míry mají municipality možnost ovlivnit své příjmy z daní či poplatků?
 - Je Praha skutečně bohatá a jaký dopad má reálně prosperita hlavního města na hospodaření ostatních obcí?

Řečníci:
Pavel Vyhnánek, náměstek primátora hlavního města Prahy pro oblast financí a rozpočtů
Radka Vladyková, výkonná ředitelka Svazu města a obcí České republiky
Gabriela Kukalová, Lukáš Moravec - katedra obchodu a financí PEF ČZU v Praze

V diskuzi s řečníky dále zasednou:
- Tomáš Ctibor, architekt a odborník na územní rozvoj 
- Roman Nogol, tajemník Magistrátu statutárního města Karviná 

 

14:45–15:15 Přestávka na kávu
15:15–17:10

Blok III - RUD

 - Je systém přerozdělování daňových výnosů skrze státní rozpočet dostatečně efektivní a spravedlivý?
 - Odpovídá aktuální nastavení RUD potřebám municipalit, které se potýkají s dopady covidové pandemie?
 - Kam směřovat RUD v budoucnosti?
 - Můžeme hledat inspiraci v systémech veřejných financí našich zahraničních sousedů?

Řečníci a diskutující:
Martin Půta, místopředseda Asociace krajů České republiky, hejtman Libereckého kraje
Jan Grolich, hejtman Jihomoravského kraje
Věslav Michalik, radní Středočeského kraje a náměstek hejtmanky pro oblast financí, dotací a inovací, starosta obce Dolní Břežany

V diskuzi s řečníky dále zasednou: 
- Marie Zezůlková, ředitelka odboru regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj 
- Pavel Sovička, Managing Director CZ&SK ve společnost Panattoni

 

Pod záštitou


Hlavní partner


Partneři


Mediální partneři