Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

Veletrh dotačních příležitostí

Událost

Veletrh dotačních příležitostí

2020-02-25 09:00:00 2020-02-25 14:00:00 Europe/Prague Veletrh dotačních příležitostí Pražská tř. 2306/14, České Budějovice test@czechinvest.cz
25 úno. 2020
09:00 - 14:00
České Budějovice

České Budějovice

Pražská tř. 2306/14, České Budějovice Clarion Congress Hotel České Budějovice

V jeden čas na jednom místě máte příležitost konzultovat své záměry či jen načerpat informace o dotačních titulech z nejžádanějších operačních programů a jiných zdrojů dotací v České republice.

Zástupci organizací administrujících příslušné dotační tituly na Vás budou připraveni u jednotlivých konzultačních stolků.

Díky našim partnerům můžete konzultovat:

P PIK (API), IROP (CRR), OP Z (MPSV), OP ŽP (MŽP), Program rozvoje venkova (SZIF), nástroje Aktivní politiky zaměstnanosti (ÚP), programy agentury CzechInvest, CzechTrade, TA ČR, ČMZRB, komunitární programy (TC AV ČR), programy podporující přeshraniční spolupráci a mnohé další.
 

Pro municipality poskytneme informace o programech podpory na regeneraci Brownfieldů financovaných ze státního rozpočtu i ze strukturálních fondů EU.

Seminář pořádá Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest spolu s EUROCENTRUM České Budějovice

Účast na semináři je bezplatná a bez nutnosti registrace!

 

Poskytnutím Vašich údajů souhlasíte s jejich zpracováním pro účely realizace této marketingové akce.