Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500

Veletrh dotačních příležitostí

Událost

Veletrh dotačních příležitostí

2017-09-14 02:00:00 2017-09-14 01:59:59 Europe/Prague Veletrh dotačních příležitostí Liberec test@czechinvest.cz
14 zář. 2017
02:00 - 01:59
Liberec

Liberec

V jeden čas na jednom místě máte příležitost konzultovat své záměry či jen načerpat informace o dotačních titulech z nejžádanějších operačních programů a jiných zdrojů dotací v České republice.
Zástupci organizací administrujících příslušné dotační tituly na Vás budou připraveni u jednotlivých konzultačních stolků.
Díky našim partnerům můžete konzultovat OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Integrovaný regionální operační program, OP Zaměstnanost, OP Životní prostředí, programy Libereckého kraje, Program rozvoje venkova, nástroje Aktivní politiky zaměstnanosti, národní dotace MPO, programy agentur CzechInvest, CzechTrade, TA ČR ad.


Zkrátka – přijďte a konzultujte, jakýkoli program a kolik programů budete chtít.


Nad akcí přijala záštitu členka rady Libereckého kraje pro oblast hospodářského a regionální rozvoje, evropských projektů a územního plánování paní Ing. Radka Loučková Kotasová.

Zúčastněte se zdarma a bez registrace.