Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500

Veletrh dotačních příležitostí

Událost

Veletrh dotačních příležitostí

2017-02-21 01:00:00 2017-02-21 00:59:59 Europe/Prague Veletrh dotačních příležitostí České Budějovice test@czechinvest.cz
21 úno. 2017
01:00 - 00:59
České Budějovice

České Budějovice

V jeden čas na jednom místě máte příležitost konzultovat své záměry či jen načerpat informace o dotačních titulech z nejžádanějších operačních programů a jiných zdrojů dotací v České republice. Zástupci organizací administrujících příslušné dotační tituly na Vás budou připraveni u jednotlivých konzultačních stolků.

Díky našim partnerům můžete konzultovat OP PIK, IROP, OP Z, OP ŽP, Program rozvoje venkova (SZIF), nástroje Aktivní politiky zaměstnanosti (ÚP), Fond dalšího vzdělávání, možnosti podpory Krajského úřadu Jihočeského kraje, Jihočeské hospodářské komory, ČMRZB, Eurocentra (MMR), MPSV, národní dotace MPO, programy CzechInvestu, TA ČR, CzechTradu ad.

Zúčastněte se zdarma a bez registrace.