Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500

Veletrh dotačních příležitostí

Událost

Veletrh dotačních příležitostí

2017-10-04 02:00:00 2017-10-04 01:59:59 Europe/Prague Veletrh dotačních příležitostí Hradec Králové test@czechinvest.cz
04 říj. 2017
02:00 - 01:59
Hradec Králové

Hradec Králové

V jeden čas, na jednom místě máte příležitost konzultovat své záměry či jen načerpat informace o dotačních titulech z nejžádanějších operačních programů a jiných zdrojů dotací v České republice. Zástupci organizací administrujících příslušné dotační tituly na Vás budou připraveni u jednotlivých konzultačních stolků.

Díky našim partnerům můžete konzultovat OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Integrovaný regionální operační program, OP Zaměstnanost, OP Životní prostředí, programy Královéhradeckého kraje, Program rozvoje venkova, nástroje Aktivní politiky zaměstnanosti (ÚP), národní dotace MPO, programy agentur CzechInvest, CzechTrade, TA ČR ad.

Zkrátka – přijďte a konzultujte jakýkoli program a kolik programů budete chtít.
Nad akcí přijal záštitu radní Královéhradeckého kraje pro oblast regionálního rozvoje, evropských grantů, dotací a cestovního ruchu, pan Pavel Hečko.