Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Veletrh podpory podnikání pro firmy a obce z Plzeňského kraje

Událost

Veletrh podpory podnikání pro firmy a obce z Plzeňského kraje

2023-03-22 10:00:00 2023-03-22 14:00:00 Europe/Prague Veletrh podpory podnikání pro firmy a obce z Plzeňského kraje Teslova 1202/3, 301 00 Plzeň test@czechinvest.cz
22 bře. 2023
10:00 - 14:00
Plzeň

Plzeň

Teslova 1202/3, 301 00 Plzeň Areál Vědeckotechnického parku, místnost 2.66

Agentura CzechInvest ve spolupráci s Vědeckotechnickým parkem Plzeň a dalšími partnery si vás dovoluje pozvat na Veletrh podpory podnikání, který je určen nejen firmám, ale také zástupcům měst a obcí z Plzeňského kraje.

V jeden okamžik a na jednom místě budete mít možnost konzultovat své projektové záměry či získat potřebné informace o dotačních i nedotačních titulech pro rozvoj vašeho podnikání či obce.

Konzultovat své záměry můžete od 10:00 do 14:00 hodin, a to kdykoliv během uvedeného časového období.

K dispozici vám budou zástupci následujících organizací:

 • Agentura pro podnikání a inovace - zprostředkující subjekt pro Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, aktuálně nabízí podporu například v programech Úspory energií nebo Inovační vouchery. Připravují se výzvy pro podporu investic do ICT technologií, pro spolupráci škol a firem v oblasti praktického vyučování, pro účasti firem na zahraničních veletrzích, pro budování výzkumných a vývojových kapacit a další.
 • BIC Plzeň - Podnikatelské a inovační centrum Plzeň podporuje jak začínající inovační firmy (inkubační program, cowork), tak zavedené podniky při realizaci inovačních projektů (akcelerační program, Plzeňské podnikatelské vouchery, rozbor dotačních příležitostí) a při vstupu na zahraniční trhy (Enterprise Europe Network).
 • Centrum pro regionální rozvoj - zprostředkující subjekt Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pro podporu primárně veřejného sektoru v oblastech eGovernment a kybernetická bezpečnost, IZS, čistá aktivní mobilita (chodníky, cyklostezky, přestupní terminály, silniční nízkoemisní a bezemisní vozidla), sociální služby dle zákona o sociálních službách, sociální bydlení, vzdělávací infrastruktura (MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, ZUŠ), kulturní dědictví a cestovní ruch (památky, knihovny, muzea, doprovodná turistická infrastruktura), veřejná prostranství, komunitně vedený místní rozvoj a další.
 • CzechInvest - pomáhá českým i zahraničním firmám s expanzí a lokalizací jejich investičních záměrů na území České republiky prostřednictvím investičních pobídek. Dále spravuje rozsáhlou databázi podnikatelských nemovitostí a brownfieldů. V rámci programu Technologická inkubace intenzivně podporuje nadějné startupy. V neposlední řadě se tato agentura zabývá kultivací podnikatelského a investičního prostředí ve spolupráci s místními municipalitami.
 • CzechTrade - podporuje exportní aktivity firem prostřednictvím individuálních služeb a programů zvýhodněných služeb.
 • Eurocentrum Plzeň - nabízí primární konzultace projektových záměrů, obecné informace a dotační možnosti z fondů EU v rámci programového období 2021 - 2027.
 • Evropský region Dunaj-Vltava-Poradenská kancelář Dolní Bavorsko - je trilaterální pracovní společenství sedmi partnerských regionů – Horního Rakouska, dolnorakouského Mostviertelu a Waldviertelu, Dolního Bavorska s Altöttingem, Horní Falce, Plzeňského kraje, Jihočeského kraje a Kraje Vysočiny. Jeho cílem je rozvoj spolupráce pro dobro obyvatelstva žijícího na tomto území, pro posílení konkurenceschopnosti regionu a pro realizaci evropské myšlenky. Součástí Evropského regionu Dunaj Vltava je Poradenská kancelář Dolní Bavorsko, která se zaměřuje zejména na zprostředkování přeshraničních kontaktů a partnerů v oblasti ekonomiky a technologického transferu.
 • Národní rozvojová banka - podporuje rozvoj podnikání prostřednictvím zvýhodněných úvěrů a bankovních záruk.
 • Plzeňský kraj - v roce 2023 podporuje inovační firmy prostřednictvím dotačního programu „Inkubace firem" (2023) a realizací programu Platinn (Akcelerace firem) – ve spolupráci s BIC Plzeň. Poskytuje také příspěvky na realizaci projektů zařazených do Akčního plánu RIS 3 strategie Plzeňského kraje a v neposlední řadě je zapojen do programu „OBCHŮDEK 2021“.
 • Státní zemědělský intervenční fond - je akreditovanou platební agenturou - zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. Dotace z EU jsou v rámci Společné zemědělské politiky poskytovány z Evropského zemědělského záručního fondu (EAGF) a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) a v rámci Společné rybářské politiky z Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF). Program rozvoje venkova (PRV), který čerpá finanční prostředky z EAFRD, nahradil Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP) a Operační program rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (OP RVMZ).
 • Technologická agentura ČR - podporuje výzkum, který má smysl.
 • Úřad práce - Krajská pobočka Plzeňského kraje - v rámci aktivní politiky zaměstnanosti podporuje pracovní místa, rekvalifikační kurzy, motivační aktivity – individuální a skupinové poradenství, vzdělávání zaměstnanců nebo pomoc propouštěným zaměstnancům.

Akce je po předchozí nezávazné registraci zdarma. Kvůli lepší organizaci akce vyberte prosím při registraci ze seznamu organizace, se kterými budete chtít konzultovat své záměry, lze vybrat více možností. Podrobnější informace o službách, které nabízejí jednotlivé organizace naleznete v přiložených medailoncích.  Děkujeme 

Pro bližší informace je možné kontaktovat regionální kancelář CzechInvestu pro Plzeňský kraj - plzen@czechinvest.org

S kým byste rádi konzultovali svůj záměr?*K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}