Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500

Novinky

Ceny za nejlepší podnikatelské projekty roku 2005 získaly své majitele

V pražském Kongresovém centru byly slavnostně předány ceny nejlepším českým podnikatelským projektům loňského roku. První ročník udílení ocenění „Podnikatelský projekt roku 2005“ se koná pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, organizátorem je Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest a Sdružení pro zahraniční investice – AFI.

29.03.2006
Ceny za nejlepší podnikatelské projekty roku 2005 získaly své majitele

Ocenění Podnikatelský projekt roku je určeno pro kvalitní projekty českých podniků ze zpracovatelského průmyslu a s ním souvisejících služeb, které byly zároveň podpořeny ze Strukturálních fondů Evropské unie.

Že se ekonomice mimořádně daří, na tom mají největší zásluhu samozřejmě naši podnikatelé. Schopnost konkurovat nejen v Evropě, ale dnes už i globální ekonomice, vyžaduje mimořádnou invenci, houževnatost a odvahu. Dokládá to řada projektů mimořádné úrovně, které zatím nebyly nikdy veřejně oceněné. To chceme napravit," vysvětluje filozofii vzniku nového ocenění ministr průmyslu a obchodu Milan Urban, a dodává: „Jsem velmi rád, že jsem nad tímto oceněním mohl převzít záštitu, protože právě rozvoj domácích podnikatelů je zárukou trvalého hospodářského růstu."

O vítězích v celkem čtyřech kategoriích - Klastr roku, Projekt s největším inovačním potenciálem, Technologický rozvoj roku a Podnikatelský inkubátor roku, rozhodovaly komise složené z nezávislých odborníků, zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a agentury CzechInvest. Ti letos vybírali mezi projekty, jimž byla přiznána dotace ze Strukturálních fondů v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání (OPPP) v období od 1.1.2005 - 31.12.2005, a rozhodli takto:

 

  • V kategorii Klastr roku ocenění převezme pražská společnost PolyPlasty s.r.o., a to za projekt Vyhledání společností pro klastr OMNIPACK.
  • V kategorii Projekt s největším inovačním potenciálem porota přiřadila nejvyšší ohodnocení Výzkumnému ústavu textilních strojů Liberec, a.s. za projekt Zavedení výroby pneumatických tkacích strojů CAMEL.
  • V kategorii Technologický rozvoj roku zvítězila společnost Durabo z Čelákovic, a to díky projektu Zavedení špičkové polygrafické technologie.
  • V kategorii Podnikatelský inkubátor roku se vítězem stala společnost BIC Ostrava s.r.o. Porotu nejvíce zaujal její projekt Rozšíření služeb podnikatelům.

Bylo nesmírně obtížné zvolit mezi všemi hodnocenými projekty jen jeden v každé z kategorií, protože všechny nominované byly kvalitní a něčím unikátní. Naše uznání proto patří nejen vítězům, ale skutečně všem zúčastněným," komentoval nelehkou úlohu členů hodnotící komise Tomáš Hruda, generální ředitel CzechInvestu, a dodal: „Věříme, že vznik nového ocenění přispěje k růstu motivace dalších podnikatelů k tomu, aby o podporu z evropských fondů zažádali. V příštích letech mohou stát na piedestalu Podnikatelského projektu roku třeba právě oni."

Celkem komise v každé kategorii zhodnotily 15 až 20 projektů. Ty byly vybrány na základě bodového hodnocení již získaného v průběhu jejich posuzování pro získání dotace. Komise projekty hodnotily podle předem stanovených kritérií, která kladla důraz především na kvalitu a potenciál projektu a jeho přínos pro danou oblast. V každé z kategorií byly poté nominovány 3 nejlepší projekty, z nichž následně vzešel i absolutní vítěz kategorie.

Dnešní ocenění přímo potvrzují trend, který v současné době v České republice sledujeme. Síla a úspěch již velmi viditelně vycházejí ze sektoru malých a středních podniků. AFI sdružuje celou řadu společností, které konzultují, radí a odborně působí v mnoha oblastech podnikání, ve kterých právě malé a střední firmy představují do budoucna obrovský potenciál," uvedl Martin Slabý, předseda Sdružení pro zahraniční investice - AFI - které je partnerem tohoto projektu.

VÍCE INFORMACÍ

Téměř 4,2 miliardy korun bylo v loňském roce rozděleno malým a středním podnikatelům (MSP) a dalším žadatelům o peníze z programů na podporu zpracovatelského průmyslu a s ním souvisejících služeb. Nejúspěšnější byl Operační program Průmysl a podnikání (OPPP), který je hlavním nástrojem podpory zpracovatelského průmyslu ze Strukturálních fondů Evropské unie. K podnikatelům z něj směřovalo v roce 2005 více než 3,6 miliardy korun.
Množství podaných projektů má neustále stoupající tendenci, ke konci prvního čtvrtletí roku 2006 již bylo rozděleno téměř pět a půl miliardy korun a hodnocení žádostí dál pokračuje. Celkem jich naši malí a střední podnikatelé do tohoto programu podali přes tři a půl tisíce.

Podrobné informace o vítězných projektech
a nominacích naleznete zde: